Antioxidanţii (resveratrolul) - posibile terapii adjuvante în profilaxia recurenţei convulsiilor febrile
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
821 44
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-30 16:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.322:616.8-053.2-08 (1)
Medicamentele potrivit originii lor (466)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (948)
SM ISO690:2012
COSTEA, Raluca-Maria, NEAMŢU, Mihai-Leonida, NEAMŢU, Mihai-Bogdan. Antioxidanţii (resveratrolul) - posibile terapii adjuvante în profilaxia recurenţei convulsiilor febrile. In: Buletin de Perinatologie, 2017, nr. 1(73), pp. 54-59. ISSN 1810-5289.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletin de Perinatologie
Numărul 1(73) / 2017 / ISSN 1810-5289

Antioxidanţii (resveratrolul) - posibile terapii adjuvante în profilaxia recurenţei convulsiilor febrile
CZU: 615.322:616.8-053.2-08

Pag. 54-59

Costea Raluca-Maria12, Neamţu Mihai-Leonida31, Neamţu Mihai-Bogdan21
 
1 Centrul de Cercetare şi Telemedicină in Bolile Neurologice la Copii, Sibiu,
2 Spitalul Clinic de Pediatrie, Sibiu,
3 Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2017


Rezumat

Febrile Seizures (FS) are the most common epileptic type events in the pediatric age group. The risk of recurrence and their potentia l role in epileptogenesis entail the detection of the underlying mechanisms, thus identifying new therapeutic alternatives to the known antiepileptic prophylaxis. Recently increasing evidence justify the association between oxidative and nitrosative mitochondrial stress and epilepsy or FS. The FS are placed in the context of a persistent inflammatory process and in specific cases (hippocampal sclerosis) even as a promoter of neuronal destruction and epileptogenesis. A review of the literature supports in vivo studies in animal models and in humans with seizures the potential role of antioxidant therapy in limiting lesions induced by free radicals. Thus, as a potent antioxidant, Resveratrol is emerging as a possible complementary therapy in preventing recurrent CF and epileptigenesis. But in the pediatric practice its role remains controversial and its applicability limited despite a significant number of in vivo animal studies, due to fewer studies with human subjects. The recording of both prooxidant and antioxidant effect of this polyphenol in comparative studies on different organ (in the context of dose-dependent effect, variable affinity of the specific membrane receptors to transresveratrol and different levels of transition metals) requires further research.

Convulsiile febrile (CF) reprezintă cele mai frecvente evenimente de tip epileptic la vârsta pediatrică. Riscul de recurenţă şi potenţialul rol in epileptogeneza al acestora motivează decelarea mecanismelor subiacente si astfel identificarea de noi terapii adjuvante profilaxiei antiepileptice cunoscute. Recent tot mai multe dovezi justifică asocierea dintre stresul oxidativ si nitrozativ mitocondrial, epilepsie sau CF, plasand CF în contextul unui proces inflamator persistent şi în cazuri specifice (scleroza hipocampica) chiar de promotor al distrucţiei neuronale si al epileptogenezei. O trecere în revistă a literaturii de specialitate susţine în studii in vivo, pe modele animale de criza dar şi pe subiecţi umani, potenţialul terapiei antioxidante in limitarea leziunilor induse de radicalii liberi. Astfel, antioxidant potent, Resveratrolul se conturează ca posibila terapie complementară în prevenţia recurenţei CF şi în epileptogeneza. Rolul său rămâne însă controversat, aplicabilitatea terapiei cu Resveratrol fiind limitata in practica pediatrică în pofida unui numar semnificativ de studii in vivo pe animale, datorită numărului redus de studii cu subiecţi umani. Consemnarea în studii comparative pe organe atât a efectelor antioxidante cât şi prooxidante ale acestui polifenol (în contextul efectului dependent de doza, timp, afinitate pentru transResveratrol a receptorilor membranari specifici şi de nivelul variabil al metalelor de tranziţie) impune continuarea cercetării.

Cuvinte-cheie
stres oxidativ, inflamație, convulsii febrile, epilepsie, antioxidanţi,

resveratrol