Нелинейные законы регулирования электропривода с разомкнутыми обмотками асинхронного электродвигателя на базе четырех ШИМ-инверторов
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
508 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-17 16:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.313.333:62-83 (1)
Electrotehnică (790)
SM ISO690:2012
ОЛЕЩУК, В.И.. Нелинейные законы регулирования электропривода с разомкнутыми обмотками асинхронного электродвигателя на базе четырех ШИМ-инверторов. In: Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 1(33), pp. 8-14. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(33) / 2017 / ISSN 1857-0070

Нелинейные законы регулирования электропривода с разомкнутыми обмотками асинхронного электродвигателя на базе четырех ШИМ-инверторов

CZU: 621.313.333:62-83
Pag. 8-14

Олещук В.И.
 
Институт энергетики АНМ
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 18 mai 2017


Rezumat

Purpose of this work - to provide wider control opportunities for multiphase open-end winding motor drive by modification of basic scheme of space-vector pulse-width modulation (PWM). It has been shown, that the proposed development of basic PWM scheme insures available solutions for realization of specific control dependences and modes of operation of adjustable speed ac drives with different types and kinds of loads. Suitable algorithms of PWM of converters of multiphase drive have been analyzed and compared. Extensive simulation studies have been executed for evaluation of performance and effectiveness of the proposed control strategy. Assessment of harmonic composition of the phase voltages of drive system with modified scheme of space-vector modulation has been done. Results of the executed simulations proved the fact, that the developed techniques of spacevector pulse-width modulation allow providing quarter-wave or half-wave symmetry of waveforms of the output voltage of six-phase adjustable speed drive systems during the analyzed non-standard modes and regimes of its operation.

În scopul de a oferi oportunităţi mai largi de dirijare pentru acţionările electrice multifazate cu înfăşurarea deschisă a motorului a fost propusă simpla modificare a schemei de bază a modulării sincronăvectorială. Aceasta asigură soluţii disponibile pentru realizarea dependenţelor specifice de dirijare şi a regimurilor specifice de funcţionare a acţionărilor electrice reglabile cu diferite tipuri de sarcini. Au fost analizaţi şi comparaţi algoritmii corespunzători ai modulaţiei pentru convertoarele acţionărilor electrice multifazate. Au fost executate studii de simulari extensive pentru evaluarea performanţei şi a eficienţei strategiei propuse de dirijare. A fost efectuată estimarea compoziţiei armonice a tensiunilor de fază a sistemului de acţionare electrică dirijată cu schema modificată de modulare.

Предложена модифицированная схема синхронной векторной модуляции сигналов автономных инверторов напряжения системы шестифазного электропривода с разомкнутыми обмотками асинхронного электродвигателя, позволяющая обеспечить различные нелинейные режимы регулирования системы в зависимости от вида и типа нагрузок на валу электродвигателя. Проанализированы и сопоставлены алгоритмы непрерывной и прерывистой модифицированной векторной модуляции. Выполнено моделирование процессов в многофазной (шестифазной) преобразовательной системе с модифицированной схемой синхронной векторной модуляции, проведена интегральная оценка гармонического состава фазных напряжений в системе.

Cuvinte-cheie
многофазный электропривод переменного тока, силовые электронные преобразователи, стратегии управления и модуляции