Baze metodologice privind creditarea internaţională şi finanţarea publică a activităţii economice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
327 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-07 18:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.1 (154)
Finanțe publice. Finanțele statului în general (140)
SM ISO690:2012
ROŞCA, Petru; SĂLĂVĂSTRU, Valerian; ROŞCA, Leonid. Baze metodologice privind creditarea internaţională şi finanţarea publică a activităţii economice. In: Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie). 2015, nr. 16, pp. 7-30. ISSN 1857-1468.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Numărul 16 / 2015 / ISSN 1857-1468

Baze metodologice privind creditarea internaţională şi finanţarea publică a activităţii economice

CZU: 336.1
JEL: E2, F38
Pag. 7-30

Roşca Petru, Sălăvăstru Valerian, Roşca Leonid
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 octombrie 2016


Rezumat

În articol sunt analizate multilateral diverse aspecte metodologice ale creditării internaţionale şi de finanţare publică a activităţii economiec: particularităţile pieţei financiar-creditare internaţionale; clasificarea creditelor; tehnicile şi operaţiunile de creditare; specificul operaţiunilor de creditare a proiectelor; politica statului în domeniul creditelor externe; riscurile valutare internaţionale; operaţiunile de factoring; finanţarea publică a dezvoltării diferitor sectoare ale economiei naţionale etc.

In the article there are various methodological issues multilaterally studied with respect to international lending and public funding of the economic activity: financialcrediting market peculiarities; the classification of loans; techniques and credit operations; the specifics of the projects' credit operations; State policy in the field of foreign loans; international currency risks; factoring operations; public funding for the development of various sectors of the national economy, etc.

Cuvinte-cheie
creditare internaţională, instituţii financiare-bancare internaţionale, piaţa financiară internaţională, operaţiuni de credit internaţional, etape de derulare a creditelor externe, creditarea proiectelor, particularităţi de realizare a investiţiilor străine.,

finanţe publice, activitate economică