Genetica , Biologia moleculară şi Ameliorarea Testarea primerilor creaţi pentru diagnosticul molecular al infecţiei fitoplasmice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
624 29
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-14 11:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
577.21:635.64 (2)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (520)
Plante de grădină. Grădinărit (564)
SM ISO690:2012
ZAMORZAEVA, Irina; БАХШИЕВ, Айгюль; MIHNEA, Nadejda. Genetica , Biologia moleculară şi Ameliorarea Testarea primerilor creaţi pentru diagnosticul molecular al infecţiei fitoplasmice. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 2(329), pp. 55-61. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X

Genetica , Biologia moleculară şi Ameliorarea Testarea primerilor creaţi pentru diagnosticul molecular al infecţiei fitoplasmice
CZU: 577.21:635.64

Pag. 55-61

Zamorzaeva Irina, Бахшиев Айгюль, Mihnea Nadejda
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 28 septembrie 2016


Rezumat

În lucrare sunt expuse rezultatele testării primerilor creaţi pentru identificarea plantelor de tomate infectate cu fitoplasmă, precum și descrise procedeele şi cerinţele ce au fost luate în considerare în procesul de creare a primerilor pe baza secvenţelor de nucleotide ale Candidatus phytoplasma. Folosind analiza PCR cu primerii specifici din gena chaperonin a speciilor Ca. P. solani şi Ca. P. asteris s-a constatat că plantele de tomate de pe loturile experimentale ale IGFPP sunt infectate cu specia Candidatus phytoplasma solani. Au fost selectate patru perechi de primeri (două perechi bazate pe secvenţe a genei ribozomale, şi două perechi - pe baza secvenţei genei chaperonin) pentru realizarea analizei nested-PCR, care permite identificarea mai veridică şi sensibilă a plantelor infectate cu Ca. P. solani.

The article presents the results of the identification of tomato plants infected with phytoplasma using primers designed by us. Certain approaches and requirements taken into account in the process of primer design, based on the nucleotide sequences of Candidatus Phytoplasma, are described. PCR analysis using primers from the species-specific chaperonin gene of Ca. P. solani and Ca. P. asteris showed that tomato plants at the experimental fields of IGPPP are infected by species Candidatus Phytoplasma solani. Four pairs of primers (two pairs based on the ribosomal gene, and two pairs – on the chaperonin gene) were selected for the nested-PCR, an assay allowing most accurate and sensitive identification of plants infected with Candidatus Phytoplasma solani.

В статье представлены результаты идентификации зараженных фитоплазмой растений томата с помощью созданных нами праймеров. Дано описание подходов и требований, использованных при создании праймеров, сконструированных на основе нуклеотидных последовательностей Candidatus Phytoplasma. При помощи ПЦР-анализа с использованием видоспецифичных праймеров из шаперониновых генов Ca. P. solani и Ca. P. asteris обнаружено, что растения томата на экспериментальных полях ИГФЗР инфицированы фитоплазмой вида Candidatus Phytoplasma solani. Отобраны четыре пары праймеров (две пары, созданные на основе нуклеотидных последователей рибосомального гена, и две пары – на основе последовательностей шаперонинового гена) для проведения nested-PCR, анализа, позволяющего с наибольшей точностью и чувствительностью выявлять растения, зараженные Candidatus Phytoplasma solani.

Cuvinte-cheie
infecţie fitoplasmică, designul primerilor, PCR şi nested-PCR,

tomate, diagnosticul molecular,

Candidatus phytoplasma solani

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-47019</cfResPublId>
<cfResPublDate>2016-09-16</cfResPublDate>
<cfVol>329</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>55</cfStartPage>
<cfISSN>1857-064X</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/47019</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Genetica , Biologia moleculară şi Ameliorarea Testarea primerilor creaţi pentru diagnosticul molecular al infecţiei fitoplasmice</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>infecţie fitoplasmică; tomate; diagnosticul molecular; designul primerilor; PCR şi nested-PCR; Candidatus phytoplasma solani</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>În lucrare sunt expuse rezultatele testării primerilor creaţi pentru identificarea plantelor de tomate infectate cu fitoplasmă, precum și descrise procedeele şi cerinţele ce au fost luate în considerare în procesul de creare a primerilor pe baza secvenţelor de nucleotide ale Candidatus phytoplasma. Folosind analiza PCR cu primerii specifici din gena chaperonin a speciilor Ca. P. solani şi Ca. P. asteris s-a constatat că plantele de tomate de pe loturile experimentale ale IGFPP sunt infectate cu specia Candidatus phytoplasma solani. Au fost selectate patru perechi de primeri (două perechi bazate pe secvenţe a genei ribozomale, şi două perechi - pe baza secvenţei genei chaperonin) pentru realizarea analizei nested-PCR, care permite identificarea mai veridică şi sensibilă a plantelor infectate cu Ca. P. solani.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>The article presents the results of the identification of tomato plants infected with phytoplasma using primers designed by us. Certain approaches and requirements taken into account in the process of primer design, based on the nucleotide sequences of Candidatus Phytoplasma, are described. PCR analysis using primers from the species-specific chaperonin gene of Ca. P. solani and Ca. P. asteris showed that tomato plants at the experimental fields of IGPPP are infected by species Candidatus Phytoplasma solani. Four pairs of primers (two pairs based on the ribosomal gene, and two pairs – on the chaperonin gene) were selected for the nested-PCR, an assay allowing most accurate and sensitive identification of plants infected with Candidatus Phytoplasma solani.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>В статье представлены результаты идентификации зараженных фитоплазмой растений томата с помощью созданных нами праймеров. Дано описание подходов и требований, использованных при создании праймеров, сконструированных на основе нуклеотидных последовательностей Candidatus Phytoplasma. При помощи ПЦР-анализа с использованием видоспецифичных праймеров из шаперониновых генов Ca. P. solani и Ca. P. asteris обнаружено, что растения томата на экспериментальных полях ИГФЗР инфицированы фитоплазмой вида Candidatus Phytoplasma solani. Отобраны четыре пары праймеров (две пары, созданные на основе нуклеотидных последователей рибосомального гена, и две пары – на основе последовательностей шаперонинового гена) для проведения nested-PCR, анализа, позволяющего с наибольшей точностью и чувствительностью выявлять растения, зараженные Candidatus Phytoplasma solani. </cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-09-16T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-09-16T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1380</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-09-16T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-42572</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-09-16T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1276</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-09-16T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1380</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1380-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-09-16T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Заморзаева</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ирина</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-42572</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-42572-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-09-16T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Бахшиев</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Айгюль</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1276</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1276-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-09-16T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Михня</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Надежда</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>