Patologia unghiei in lichen plan
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1042 35
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-09 13:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.596-092 (1)
Piele. Tegumente în general. Dermatologie clinică. Tulburări cutanate (135)
SM ISO690:2012
BALTĂ, Alexandru; MACOVSCAIA, Ina; GUTIUM, Petru; BODRUG, Rodica. Patologia unghiei in lichen plan. In: Curierul Medical. 2016, nr. 3(59), pp. 65-66. ISSN 1875-0666.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Curierul Medical
Numărul 3(59) / 2016 / ISSN 1875-0666

Patologia unghiei in lichen plan

CZU: 616.596-092
Pag. 65-66

Baltă Alexandru, Macovscaia Ina, Gutium Petru, Bodrug Rodica
 
Spitalul Dermatologic şi Maladii Comunicabile
 
Proiect:
INTAS Interface generating toolkit for symbolic computation systems
 
Disponibil în IBN: 25 iulie 2016


Rezumat

Generalităţi. Lichenul plan – dermatoză cunoscută ca termen și mai puţin cunoscută în plan etiologic și patologic. Primele descrieri apar în 1870. Se manifestă mai des la vârstnici, mai puţin la copii și constituie între 0,5-1% din totalul afecţiunilor cutanate. Afectează aproximativ egal ambele sexe. Etiologia lichenului plan nu este cunoscută exact, însă conform datelor existente este o boală plurietiologică. Lichenul plan prezintă o varietate largă de forme clinice. Sunt cunoscute formele clasice, întâlnite mai des, și formele mai puţin frecvente, cum ar fi afectarea unghială, care pune probleme de diagnostic și tratament. Material și metodă. Lotul cuprinde 3 pacenţi: 2 bărbaţi (40 şi 47 de ani), 1 femeie (56 de ani). Rezultate. Debutul maladiei – lent, de la 4-6 luni. Examene de laborator: analiza sumară a sângelui, probe hepatice desfașurate, test Hep-C, Hep-B, CSR, HIV, glicemie statică și dinamică, microradiografi e pulmonară, examen histopatologic. Tratament efectuat: antimalarice (placvenil, 1 pastilă x 2 ori pe zi, timp de 20 de zile, 1 pastilă – o dată pe zi, 30 de zile), corticoterapie sistemică (prednisolon 0,5 – câte 30 mg zilnic, cu suspendarea unei pastile la fi ecare 7 zile), antihistaminice (loratadină, suprastină), antidepresante (xanax), vitaminoterapie, corticosteroizi topici, criodistrucţie superfi cială, metilen blau 2% soluţie apoasă, silimarin 140, Vit. B1, B6, B12, Omega-3. Concluzii. Lichenul plan este o maladie multifactorială, care necesită un tratament în colaborare cu medicii internist, infecţionist, neurolog. Are o evoluţie benignă, cu tendinţă la persistenţă, evoluează cronic până la câţiva ani, cu vindecare uneori spontană, recidive relativ frecvente. Implicarea unghiei în lichenul plan poate pune probleme de diagnostic, însă examenul histopatologic, prezintă erupţii tipice în forme atipice, ceea ce permite stabilirea corectă a diagnosticului.

Overview. Lichen planus known and less known name in the etiology and pathological level. The first description appears in 1870. It represents less than 0.5-1% among skin diseases. It occurs approximately equally in both sexes, more often in adults, rarely in children. Lichen planus is considered a cell mediated immune response of unknown origin. Lichen planus has a wide variety of clinical forms. There are the classical forms, more often encountered and the uncommon forms that pose diagnostic and treatment problems. Material and method. The study group includes 3 patients: 2 Men (40 and 47 years old), 1 Female (56 years old). Results. The onset of the disease was slow, preceding the presentation with 4-6 months. Laboratory examination: Summary analysis of the blood, transaminases, hep-C test, hep-B, CSR, HIV, Static and dynamic blood glucose, X-ray of the chest, histopathology. Treatment: antimalarials: 150 mg/ pill-plaquenil x 2 for 20 days and then 1 pill a day for 30 days. Systemic corticosteroids: prednisolone 5mg/tb, 30mg daily, suspend a pill every 7 days, antihistamines (loratadine 0.1, suprastin 0.1), antidepressants (xanax), topical corticosteroids, superficial cryotherapy, methylene blau 2% aqueous solution, silimarin 140, Vit. B1, B6, B12, Omega-3. Conclusions. Lichen planus requires combined treatment after consulting the internist, infectious disease and neuropathology physicians. It has a benign evolution with great tendency to persist for several years, sometimes with spontaneous healing but relatively frequent recurrences. Along with atypical lichen eruptions, typical rash was detected in all cases, leading, together with histopathology, to a correct diagnosis.

Cuvinte-cheie
lichen plan, patologia unghiei