Удила эпохи переселения народов из погребения в Доложском погосте
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
537 0
SM ISO690:2012
КАЗАНСКИЙ, Михаил. Удила эпохи переселения народов из погребения в Доложском погосте. In: Stratum plus. 2014, nr. 5, pp. 119-127. ISSN 1608-9057.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Stratum plus
Numărul 5 / 2014 / ISSN 1608-9057 /ISSNe 1857-3533

Удила эпохи переселения народов из погребения в Доложском погосте

Pag. 119-127

Казанский Михаил12
 
1 Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice din Franţa ,
2 Centrul pentru Studii în Istorie şi Civilizaţie Bizantină
 
Proiect:
INTAS Interface generating toolkit for symbolic computation systems
 
Disponibil în IBN: 22 iulie 2016


Rezumat

Удила эпохи переселения народов из погребения в Доложском погосте Подкурганное погребение-кремация 45 в могильнике Доложский погост, в среднем течении р. Луга, в западной части Ленинградской области, содержало набор воинского снаряжения, датированного V — ранним VI вв. В его состав входят трехчастные удила с декором в виде насечек на кольцевых псалиях. Подобные удила наиболее характерны для культур балтского круга на территории Литвы и Восточной Пруссии. Их находка в погребении на Северо-Западе России, видимо, отражает воинские контакты с балтами и, возможно, продвижение каких-то балтских военизированных групп вглубь лесной зоны Восточной Европы.

Zăbale din epoca migraţiilor dintr-un mormânt al necropolei Dolojski Pogost Mormântul tumular de incineraţie nr. 45 din necropola Dolojski Pogost, pe cursul de mijloc al r. Luga, în vestul regiunii Leningrad, conţinea o garnitură a unui războinic, datată timpuriu în sec. V — sec. VI timpuriu. Din această garnitură fac parte zăbale tripartite cu decor incizat pe psaliile terminale. Piese de acest tip sunt caracteristice pentru culturile cercului baltic pe teritoriul Lituaniei și Prusiei de est. Descoperirea lor într-un mormânt din Rusia de nord-est, probabil, reflectă contactele militare cu balticii și, probabil, pătrunderea unor grupuri militare ale balticilor în interiorul zonei de pădure a Europei de est.

Bits of Great Migration Period from Dolozhsky Pogost Barrow burial cremation 45 from Dolozhsky pogost (cemetery) in the western part of the Leningrad Region contained a set of military equipment, dated back to 5th — early 6th centuries. It includes a three-part bits with decoration in the form of cuts on the annular cheek-pieces. Such bits are most typical for the cultures of Balt circle in Lithuania and East Prussia. Discovery of these bits in a burial in the North-West of Russia apparently reflects military contacts with the Balts and possibly advance of some Baltic military groups deep in to the forest zone of Eastern Europe.

Cuvinte-cheie
Северо-Запад России, могильник Доложский погост, переселение народов, удила,

балты