Recenzie. Activitatea de întreprinzător în domeniul transpor tului rutier de persoane (aspecte juridice) Monografie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
232 4
Ultima descărcare din IBN:
2017-05-15 16:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.763:656.13.072.4(478) (6)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (963)
Transport și servicii poștale. Organizarea și controlul circulației (128)
SM ISO690:2012
CHIBAC, Gheorghe. Recenzie. Activitatea de întreprinzător în domeniul transpor tului rutier de persoane (aspecte juridice) Monografie. In: Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 1(183), p. 56. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 1(183) / 2016 / ISSN 1811-0770

Recenzie. Activitatea de întreprinzător în domeniul transpor tului rutier de persoane (aspecte juridice) Monografie

CZU: 347.763:656.13.072.4(478)
Pag. 56-56

Chibac Gheorghe
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 2 martie 2016