Aspectele dependenţei psihice, fizice şi facrorii de risc a consumului de droguri
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
331 24
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-28 19:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.624:613.83(478) (2)
Psihologie socială (437)
Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică (59)
SM ISO690:2012
CHEIANU, Silvia. Aspectele dependenţei psihice, fizice şi facrorii de risc a consumului de droguri. In: Vector European. 2015, nr. 3, pp. 140-146. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 3 / 2015 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Aspectele dependenţei psihice, fizice şi facrorii de risc a consumului de droguri

CZU: 316.624:613.83(478)
Pag. 140-146

Cheianu Silvia
 
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
 
Disponibil în IBN: 5 februarie 2016


Rezumat

Combaterea traficului şi a consumului ilicit de droguri a reprezentat şi reprezintăla nivel naţional şi internaţional o problemă social complexă, ale cărei modalităţi de manifestare, repercusiuni şi moduri de soluţionare interesează atât factorii instituţionali ai statelor, cât şi opinia publică, datorită faptului că este un fenomen deosebit de grav şi periculos, atât pentru sănătatea populaţiei, cât şi pentru stabilitatea economico-socială şi buna dezvoltare a instituţiilor democratice ale statelor. În prezent, producţia şi consumul de droguri au cunoscut o explozie extraordinară, ce a decurs din profiturile obţinute în urma traficului ilicit de către organizaţii bine puse la punct. Vechile locuri geografice unde se cultivau plante din care se obţineau droguri, au atras atenţia traficanţilor care au preluat acest obicei, transformându-l într-o activitate organizată

Lutte contre le trafic et la consommation de drogues illicites a été et est national et international un problème social complexe, dont les voies de la manifestation, les conséquences et les moyens de résoudre les facteurs intéressées, tant institutionnels des Etats et l'opinion publique, car il est un phénomène extrêmement grave et dangereux pour la santé, et à la stabilité économique et sociale et le développement des institutions démocratiques sonore des Etats. Actuellement, la production et la consommation de drogues ont vu une énorme explosion, qui a entraîné des bénéfices provenant du trafic illicite par des organisations bien établies

Cuvinte-cheie
drog, factori interni, factori externi,

trafic, consum, infracţiune, comportament deviant