Etapele instruirii postuniversitare în cadrul catedrei medicină socială şi management sanitar „Nicolae Testemiţanu” la 70 ani de la fondare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
370 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-07 08:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.2:61(478) (2)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1327)
Științe medicale. Medicină (5795)
SM ISO690:2012
TINTIUC, Dumitru; GREJDIANU, Tudor; MARGINE, Leonid; LAVRIC, Alexandru. Etapele instruirii postuniversitare în cadrul catedrei medicină socială şi management sanitar „Nicolae Testemiţanu” la 70 ani de la fondare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 2(47), pp. 324-328. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011

Etapele instruirii postuniversitare în cadrul catedrei medicină socială şi management sanitar „Nicolae Testemiţanu” la 70 ani de la fondare

CZU: 378.2:61(478)
Pag. 324-328

Tintiuc Dumitru, Grejdianu Tudor, Margine Leonid, Lavric Alexandru
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 4 februarie 2016


Rezumat

În această lucrare se descriu etapele de instruire postuniversitară a specialiștilor în domeniul Medicinii Sociale și Managementului sanitar în cadrul Catedrei Medicină Socială și Management Sanitar ,,Nicolae Testemițanu” la 70 ani de la fondare. Scopul principal în instruirea postuniversitară în cadrul catedrei Medicină Socială și Management Sanitar ,,Nicolae Testemițanu” este perfecționarea continuă a formelor de gestionare în instituțiile medicale la nivel național și local, orientate spre optimizarea structurală a serviciilor de sănătate, utilizarea rațională a resurselor, asigurarea populației cu servicii medicale accesibile și calitative.

This paper describes the stages of postgraduate training of specialists in the field of Social Medicine and Sanitary Management within the Department of Social Medicine and Sanitary Management of SUMPh „Nicolae Testemitanu” at 70 years of its establishment. The main goal of postgraduate training at the Department of Social Medicine and Health Management of SUMPh „Nicolae Testemitanu” is the continuous improvement of means of management within medical institutions at national and local level, which are oriented towards the structural optimization of health services, rational use of resources and ensuring population with qualitative and affordable healthcare.

В этой работе приведены этапы постуниверситетского образования специалистов в области Социальной Медицины и Санитарного Менеджмента «Николае Тестемицану»: к 70 летию образования Медицины и Санитарного Менеджмента на кафедре Социальной Медицины и Санитарного Менеджмента имени Николая Тестемицану к семидесятилетию образования.

Cuvinte-cheie
instruire, optimizare,

calitative