Ansamblul de activităţi direcţionate spre asigurarea populaţiei cu servicii stomatologice de ambulator calitative
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
878 13
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-26 16:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2:616.31(478) (6)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (853)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (480)
SM ISO690:2012
TINTIUC, Elena, GOBJILA, Valeriu, GUREV, Zinaida. Ansamblul de activităţi direcţionate spre asigurarea populaţiei cu servicii stomatologice de ambulator calitative. In: Medicina stomatologică , 2015, nr. 4(37), pp. 24-27. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 4(37) / 2015 / ISSN 1857-1328

Ansamblul de activităţi direcţionate spre asigurarea populaţiei cu servicii stomatologice de ambulator calitative
CZU: 614.2:616.31(478)

Pag. 24-27

Tintiuc Elena1, Gobjila Valeriu2, Gurev Zinaida2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Centrul Stomatologic Municipal Chişinău
 
Disponibil în IBN: 30 decembrie 2015


Rezumat

Una din problemele fundamentale оn domeniul stomatologiei la etapa actuală este implementarea unui sistem de organizare a serviciilor оn condiţii de interese politice și economice cu mai multe puncte de vedere și discuţii. Оn acest context discuţiile de regulă sunt orientate spre crearea unei strategii bazată pe analiza posibilităţilor existente, preveziunea schimbărilor și lichidarea barierilor оn activitatea instituţiilor stomatologice de ambulator. Se confirmă faptul că pentru stabilirea și realizarea obiectivelor instituţiei stomatologice medicul este responsabil pentru performanţele serviciilor acordate populaţiei bazate pe cunoștinţe și competenţe manageriale, cоt și pentru succesul activităţilor care asigură tuturor pacienţilor acces la asistenţa stomatologică de calitate.

At the present moment, one of the fundamental problems in the field of dentistry, is the implementation of a system of service organization in the terms of political and economical interest, with more points of view and discussions. Within this context, the debates have usually been oriented towards originating a strategy based on the analysis of the existing possibilities, the forecast of changes and the abolishment of barriers in the activity of ambulatory dentist care institutions. The fact is confirmed that in order to establish and achieve the purposes of the dental care institutions, the dentist is responsible for the performances of the medical services granted to the population based on managerial knowledge and competence, as well as for assuring the success of the activities that give access to all the patients to qualitative dental care assistance

Cuvinte-cheie
stomatologie, performanţă, indicatori, organizare, activitate.