IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(28) pentru cuvîntul-cheie "indicatori"

Consideratii privind indicatorii de eficienta energetica

Rugină Vasile
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 28 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza factorilor de influenţă asupra fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice

Erhan Fiodor, Popescu Victor, Voinescu Dinu
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul performanţei fermei mixte de dimensiuni medii

Vanghele Cristian
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diminuarea și creșterea investițiilor străine directe diferențiate pe țări

Coban Petru
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii de influenţă a calităţii vieţii

Dementii Cristi
Integrarea economică Europeană
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3147-1-8.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-163. Vizualizări-1246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile metabolismului aminoacizilor la pacienţii cu hipotiroidie.
Vudu Lorina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(44) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 November, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunile și factorii determinanți în evaluarea calității  vieții

Musienco Natalia, Rusnac Svetlana
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza turismului rural prin sistemul de indicatori statistici

Doncean Marilena1, Doncean Gheorghe2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-124. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prognozarea cererii cu ajutorul metodelor de analiză

Guriţă Doina12
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ancheta statistică ”unica” – sursă pentru cercetarea statistică privind activitatea de cercetaredezvoltare a IMM-urilor

Popa Valentin12
Economica
Nr. 3(109) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 3 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatorii calităţii sistemului de guvernare corporativă
Rău Andrei
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-30. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de evaluare a etapelor de dezvoltare a zonelor economice libere in Republica Moldova
Odainîi Dumitru
Intellectus
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 13 December, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatics security assessment in the Republic of Moldova

Bolun Ion, Ciorbă Dumitru, Zgureanu Aureliu, Bulai Rodica, Calin Rostislav, Bodoga Cristina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-65. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A mathematical algorithm for assessing the quality of tourism activity

Doncean Gheorghe1, Doncean Marilena2
1 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi,
2 “Gh. Zane”, Institute of Economic and Social Research
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(13) / 2020 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norme pentru finalizarea puncturii, peculiarități de calcul termenilor de conexiune previousă în legislația națională a Ucrainei

Cuşnir Iaroslav
Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernauţi
Legea şi Viaţa
Nr. 11/2(311) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 13 November, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ansamblul de activităţi direcţionate spre asigurarea populaţiei cu servicii stomatologice de ambulator calitative
Tintiuc Elena1, Gobjila Valeriu2, Gurev Zinaida2
Medicina stomatologică
Nr. 4(37) / 2015 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 30 December, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Improvement of Methods for Evaluating Electrical Engineering Enterprises Functioning and Their Structural Components Based on Identical Indicators

Vasilţova Svetlana, Iakovlev Anatolii, Larka Liudmila
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(45) / 2020 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Discuţia de grup ca probă de evaluare orală

Cosovan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efecte formative ale modelului pedagogic de formare a competenţei de self-management al activităţii de învăţare la studenţi

Laşcu Lilia
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța ratelor ca instrument de gestiune a firmelor

Filip Angela, Ştirbu Valentin
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 28