Workaholismul ca simptom al patologiei organizaţionale. implicaţii pentru cercetare şi practică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1215 91
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-10 20:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.942.5:331.101 (3)
Psihologie (2294)
Teoria și organizarea muncii. Relațiile dintre întreprinderi și angajați (293)
SM ISO690:2012
ARDELEANU, Alina. Workaholismul ca simptom al patologiei organizaţionale. implicaţii pentru cercetare şi practică. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2014, nr. 3-4, pp. 70-80. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Workaholismul ca simptom al patologiei organizaţionale. implicaţii pentru cercetare şi practică
CZU: 159.942.5:331.101

Pag. 70-80

Ardeleanu Alina
 
Asociaţia ,,ALIAT” din Iaşi
 
Disponibil în IBN: 18 august 2015


Rezumat

În ultimii ani, este disponibilă din ce în ce mai multă literatură care se preocupă de workaholism sau dependenţa de muncă. În mod obişnuit, acest termen este utilizat pentru a se include nevoia compulsivă de a munci a unei persoane, care se asociază cu probleme de sănătate, diminuarea satisfacţiei faţă de viaţă, alterarea relaţiilor interpersonale sau cu relaţii sociale împovărătoare. S-a sugerat că workaholismul, epuizarea profesională şi angajamentul în muncă sunt constructe diferite. Scopul acestei lucrări este să introducă cititorul, pe scurt, în problematica workaholism-ului şi să identifi ce unele dintre aspectele conceptuale şi empirice - cheie care vizează workaholismul.

During the past years much more information has become available on workaholism or work addiction. This term is most commonly used to encompass the compulsive need to work with resulting health problems, diminished life satisfaction, damaged interpersonal relationships, and impoverished social relationships. It has been suggested that workaholism, burnout, and work engagement are distinct constructs. The aim of this paper is to briefly introduce the topic of workaholism and to identify some of the key conceptual and empirical issues related to workaholism.

Cuvinte-cheie
workaholism, epuizare profesională, angajament în muncă