The Hephthalites: iconographical materials
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
317 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-15 16:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/904:7.04(5) (1)
Arheologie (557)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1297)
Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice (2120)
Subiectele reprezentării artistice. Iconografie. Iconologie (36)
SM ISO690:2012
KURBANOV, Aydogdy. The Hephthalites: iconographical materials. In: Tyragetia. Serie nouă. 2014, nr. 1(23), pp. 317-334. ISSN 1857-0240.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Tyragetia. Serie nouă
Numărul 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330

The Hephthalites: iconographical materials

CZU: 902/904:7.04(5)
Pag. 317-334

Kurbanov Aydogdy
 
Institutul de Arheologie din Germania
 
Disponibil în IBN: 25 februarie 2015


Rezumat

Articolul este rezervat materialelor iconografi ce referitoare la eftaliţi, care au locuit în Asia Centrală şi în teritoriile învecinate în sec. IV-VI p. Chr., având în sec. V-VI p. Chr. posibilitatea de a crea un mare imperiu. Materialele iconografice care se referă la această perioadă apar într-un număr destul de redus, iar datarea lor, de multe ori, este aproximativă sau chiar inexactă. În pofida celor menţionate, autorul a întreprins unele încercări de a interpreta informaţia disponibilă despre eftaliţi, provenită din diverse surse, chiar dacă unele probleme vor rămânea discutabile şi în viitor.

Статья посвящена иконографическим материалам, которые могут иметь отношение к эфталитам, жившим на территории Центральной Азии и соседних стран в IV-VI веках нашей эры. В V-VI веках эфталитам удалось создать великую империю. Следует отметить, что материалы эти очень скудны, и даже датировка часто приблизительна и неточна. Тем не менее, автор попытался интерпретировать имеющиеся данные из различных источников, относящихся к эфталитам, несмотря на то, что некоторые крупные вопросы попрежнему открыты для обсуждения и, вероятно, в ближайшее время останутся таковыми.