Muzică tradiţională, folclorică, neo-tradiţională şi populară: de la metaforă la metodă de cercetare a sistemului culturii populare sincretice contemporane din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
891 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-29 20:03
SM ISO690:2012
CHISELIŢĂ, Vasile. Muzică tradiţională, folclorică, neo-tradiţională şi populară: de la metaforă la metodă de cercetare a sistemului culturii populare sincretice contemporane din Republica Moldova. In: Arta . 2014, nr. 2(AAV), pp. 22-28. ISSN 1857-1042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 2(AAV) / 2014 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050

Muzică tradiţională, folclorică, neo-tradiţională şi populară: de la metaforă la metodă de cercetare a sistemului culturii populare sincretice contemporane din Republica Moldova

Pag. 22-28

Chiseliţă Vasile
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 31 ianuarie 2015


Rezumat

Schimbările majore din epoca modernă (secolele XIX–XX), dialogul cultural european şi global din perioada de tranziţie post-sovietică (răspântia secolelor XX–XXI) impun o revizuire critică şi modernizarea aparatului teoretic şi metodologic al etnomuzicologiei. Studiul argumentează necesitatea actualizării conceptelor romantice despre muzica populară (Volksmusik, Musique populaire) şi folclor (Folklore), în scopul ajustării metodei de cercetare la noile realităţi socioculturale. Uzul metaforic şi denaturarea conţinutului termenilor în mass media din Republica Moldova creează confuzii şi dificultăţi suplimentare în abordarea ştiinţifică a fenomenului. Discursul se axează pe patru concepte de bază ale etnomuzicologiei occidentale: 1) muzică tradiţională (Traditional Music), cultura orală, rurală, ţărănească, 2) muzică folclorică (Folk Music), cu branşe în mişcarea folk revivalism, 3) muzică neo-tradiţională (Neo-traditional Music), cu branşe în cultura mediatică şi de reprezentaţie scenică, 4) muzică populară modernă (Popular Music), cu branşe în cultura urbană pop şi World Music.

The major changes in modern time (XIX–XX-th centuries) and the influences of the European and the global cultural dialogue in post-soviet transition process call the needs for critical revision and for modernization of theory and methodology system in ethnomusicology. The study attempt to argue the necessity in actualisation of the romantic concepts on Popular Music (Volksmusik, Musique populaire) and Folklore. The metaphoric uses and semantic corruption of basic terms in mass media from The Republic of Moldova create the confusions and additional difficulties in science research process of this phenomenon. The discourse is founded on four main concepts in western ethnomusicology: 1) Traditional Music, with the roots in peasant, oral, rural culture, 2) Folk Music, with the roots in urban folk revivalism, 3) Neo-traditional Music, with the roots in urbanized theatrical, orchestral stage representations, 4) Popular Music, with the roots in the modern Pop Culture and World Music.

Cuvinte-cheie
cultură, muzica,

populară, folclorică, tradiţională