Unele aspecte privind problematica definirii conceptului de insolvabilitate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
373 18
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-03 22:19
SM ISO690:2012
CATAN, Carolina. Unele aspecte privind problematica definirii conceptului de insolvabilitate. In: Legea şi Viaţa. 2014, nr. 5(269), pp. 19-23. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 5(269) / 2014 / ISSN 1810-309X

Unele aspecte privind problematica definirii conceptului de insolvabilitate

Pag. 19-23

Catan Carolina
 
Institutul de Istorie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 22 septembrie 2014


Rezumat

Înainte de a descrie reglementările cu caracter material sau procesual în materia insolvabilităţii, considerăm necesară determinarea şi constatarea conţinutului termenilor utilizaţi atît la nivel doctrinar, cît şi la nivel legislativ. Multitudinea de noţiuni cum ar fi: „insolvabilitate”, „insolvenţă”, „bancrută”, „faliment” etc. nu oferă claritate nici destinatarului normelor juridice, dar nici celor interesaţi în materie.

Befor descibing the material or procedural regulations related to insolvency, we consider that it is strictly necessary to determine and find out the content of the terms used both at doctrinal and at legislative level. The multitude of notions as „insolvency”, „default”, „bankruptcy”, „collapse”, etc. Do not avail clearness neither to the receiver of the legislative rules, nor to those interested in the matter.

Cuvinte-cheie
insolvabilitate, insolvenţă, bancrută, faliment,

incapacitate de plată, criteriul fluxului de mijloace băneşti, criteriul de insolvenţă comercială.