Împroprietărirea cu pământ a Bisericii Ortodoxe din Transilvania în cadrul reformei agrare din anul 1921
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
318 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-23 22:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(498.4):281.95 (1)
Istoria României. Republica România (66)
Islam (74)
SM ISO690:2012
TRÂNCĂ, Sorin. Împroprietărirea cu pământ a Bisericii Ortodoxe din Transilvania în cadrul reformei agrare din anul 1921. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2013, nr. 4(64), pp. 49-52. ISSN 1811-2668.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Numărul 4(64) / 2013 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009

Împroprietărirea cu pământ a Bisericii Ortodoxe din Transilvania în cadrul reformei agrare din anul 1921

CZU: 94(498.4):281.95
Pag. 49-52

Trâncă Sorin
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2014


Rezumat

Biserica Ortodoxă Română din Transilvania a fost nedreptăţită sub regimul habsburgic, inclusiv în privinţa proprietăţilor funciare. Cercetările efectuate demonstrează că după Unirea Transilvaniei cu România (1918) aşteptările clerului ortodox privind împroprietărirea cu terenuri agricole au fost mari. Reforma agrară din 1921 a satisfăcut doar parţial aşteptările conducerii BOR. Terenurile primite în rezultatul reformei erau mai mici decât prevederile legale. Cu toate neajunsurile, reforma agrară a îmbunătăţit totuşi situaţia materială a preoţilor din localităţile rurale.

The Romanian Orthodox Church of Transylvania was wronged under the regime of Habsburg Empire, including the land tenures. The conducted investigations show that after the union of Transylvania with Romania (1918) the expectations of Orthodox clergy regarding the appropriation of agricultural lands were high. The agrarian reform of 1921 only partially met the expectations of the Romanian Orthodox Church. The land proprieties originating from land reform did not corresponded to legal provisions. In spites of all shortcomings, the land reform has improved the financial situation of priests in rural areas.

Cuvinte-cheie
Statul Român, Biserica Ortodoxă Română, împroprietărirea clerului ortodox,

Transilvania, reforma agrară