Indicaţiile geografice – o oportunitate pentru promovarea produselor autohtone tradiționale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
828 12
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-20 10:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.77:911.3:33(478) (4)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1290)
Geografie generală. Știința factorilor geografici (geografie sistematică). Geografie teoretică (146)
Economie. Științe economice (9355)
SM ISO690:2012
MOGOL, Natalia. Indicaţiile geografice – o oportunitate pentru promovarea produselor autohtone tradiționale. In: Intellectus, 2013, nr. 4, pp. 38-42. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 4 / 2013 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Indicaţiile geografice – o oportunitate pentru promovarea produselor autohtone tradiționale
CZU: 347.77:911.3:33(478)

Pag. 38-42

Mogol Natalia
 
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
 
 
Disponibil în IBN: 22 februarie 2014


Rezumat

Indicațiile geografice reprezintă un obiect al proprietății intelectuale cu mare potențial, care însă este încă foarte puțin explorat de producătorii din Republica Moldova. În special, indicațiile geografice vizează complexul agricol și ar putea cu adevărat constitui un nou suflu în strategia de dezvoltare a acestuia. Autorul lucrării şi-a propus să elucideze care ar fi avantajele utilizării sistemului indicațiilor geografice și care sunt impedimentele ce urmează a fi depășite pentru valorificarea deplină a potențialului Republicii Moldova în acest domeniu.

Geographical indications are an intellectual property object with great potential, but it is still very little explored by producers in the Republic of Moldova. In particular, geographical indications concern the agricultural complex and could really be a new blow to its development strategy. The author of the work aims to clarify what would be the advantages of using the system of geographical indications and what are the obstacles to be overcome for the full exploitation of Moldova’s potential in this field.