Metode actuale de apreciere a obezităţii şi impactul lor asupra maladiilor cardio-vasculare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
491 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-16 18:00
SM ISO690:2012
REVENCO, Valeriu; OCHIŞOR, Viorica; GRIB, Liviu; DASCAL, Georgeta; ABABII, Ludmila; MORCOV, Larisa. Metode actuale de apreciere a obezităţii şi impactul lor asupra maladiilor cardio-vasculare. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2008, nr. 3(9), pp. 28-31. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(9) / 2008 / ISSN 1857-1719

Metode actuale de apreciere a obezităţii şi impactul lor asupra maladiilor cardio-vasculare

Pag. 28-31

Revenco Valeriu, Ochişor Viorica, Grib Liviu, Dascal Georgeta, Ababii Ludmila, Morcov Larisa
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

In this study were examined 119 patients with arterial hypertension in association with obesity in concordance with obesity particularities established with body mass index (BMI) and waist circumference (WC). The study reveals that BMI and WC had direct correlations with a jeun imunoreactive insulin (p<0.01 and p <0.001), a jeun C peptide (p<0.05 and p<0.01). BMI had a direct correlation with C peptide level after FPGT (p<0.001), total cholesterol (p<0.05) and LDL cholesterol (p<0.05). WC had a direct correlation with a jeun glicemia (p<0.001), glicemia after FPGT (p<0.001), IRI after FPGT (p<0.01) and TGL (p<0.001). WC seems to have a correlation with glucide metabolism and from lipid spectrum with triglycerides and BMI correlate significantly with lipid spectrum and from glucide spectrum with insulin and C peptide.

Au fost evaluaţi 119 pacienţi cu hipertensiune arterială în asociere cu obezitate în funcţie de particularităţile obezităţii apreciate prin indicele masei corporale (IMC) şi circumferinţa taliei (CT). Studiul a constatat că atât IMC cât şi CT au avut corelaţii directe cu unii indici ai spectrului glucidic: insulina imunoreactivă a jeun (respectiv p<0,01 şi p<0,001), C peptida a jeun (respectiv p<0,05 şi p<0,01). IMC a avut o corelaţie directă cu nivelul de C peptidă după TTGO ( p<0,001), Co total (p<0,05) şi LDL colesterol (p<0,05). CT a avut o corelaţie directă cu glicemia a jeun (p<0,001), glicemia după TTGO (p<0,001), IIR după TTGO ( p<0,01) şi nivelul de TGL ( p<0,001). CT corelează cu metabolismul glucidic şi din spectrul lipidic – cu trigliceridele, în timp ce IMC corelează cu spectrul lipidic şi din metabolismul glucidic – cu insulina şi C peptida.