Средние группы бирозеточных р-симметрий
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
375 0
SM ISO690:2012
ПАЛИСТРАНТ, Александр. Средние группы бирозеточных р-симметрий. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2010, nr. 2(32), pp. 15-26. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 2(32) / 2010 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Средние группы бирозеточных р-симметрий

Pag. 15-26

Палистрант Александр
 
Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Probleme Actuale ale Matematicii, Informaticii şi Economiei“
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

În lucrare sunt analizate 75 grupuri P ce definesc P-simetriile neizomorfe de birozete, sunt evidenţiaţi divizorii nor-mali netrviali Q din P şi grupurile–factor P/Q respective. În acelaşi rând, sunt descrise P-simetriile puternic izomorfe cu aceste grupuri-factor P/Q. Aceste rezultate sunt folosite la elaborarea unei metode optimale de calcul al numărului complet de grupuri noi pentru grupurile categoriei concrete date.

For obtaining of an optimum method of calculation of full number of any category of groups of birosette P-symmetries in work 75 groups of P-symmetries are presented, giving not isomorphic bi-rosette P-symmetries, not trivial normal subgroups and factor-groups P/Q of the taken groups are revealed and P-symmetries, which these factor groups P/Q are strongly isomorphic, are point out.