Diversitatea genotipică a m. tuberculosis și carcateristicile clinice în tuberculoză pulmonară multidrog rezistentă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
109 0
SM ISO690:2012
CHESOV, Dumitru, CHESOV, Elena, CRUDU, Valeriu, BOTNARU, Victor, MERKER, Matthias, LANGE, Christoph G.. Diversitatea genotipică a m. tuberculosis și carcateristicile clinice în tuberculoză pulmonară multidrog rezistentă. In: Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță, Ed. 1, 18-20 octombrie 2023, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2023, p. 189. ISSN 2345-1476.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță 2023
Conferința "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță"
1, Chişinău, Moldova, 18-20 octombrie 2023

Diversitatea genotipică a m. tuberculosis și carcateristicile clinice în tuberculoză pulmonară multidrog rezistentă

Genotypic diversity of m. tuberculosis and clinical features in pulmonary multidrug resistant tuberculosis


Pag. 189-189

Chesov Dumitru12, Chesov Elena1, Crudu Valeriu3, Botnaru Victor1, Merker Matthias2, Lange Christoph G.2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Cercetare din Borstel,
3 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
 
 
Disponibil în IBN: 29 decembrie 2023


Rezumat

Introducere. Incidența tuberculozei multidrog rezistente (MDR-TB) rămâne foarte ridicată în țările din Europa de Est. Într-un număr limitat de publicații au fost descrise mai multe asocieri între anumite linii de Mycobacterium tuberculosis (MTB) și unele caracteristici clinice ale tuberculozei. Scopul lucrării. În studiul de față ne-am propus să descriem caracteristicile clinice ale tuberculozei pulmonare multidrog rezistente în dependență de liniile genotipice ale tulpinilor de MTB din Republica Moldova. Material și metode. A fost efectuată o analiză a datelor de secvențiere a întregului genom (WGS) a tulpinilor de MTB MDR preluate din biobanca Laboratorului Național de Referință în Micobacteriologie din Republica Moldova, izolate de la pacienți adulți cu tuberculoză pulmonară MDR-TB în perioada 20132018. Un număr similar de tulpini de MTB au fost selectate aleatoriu pentru fiecare an al perioadei de studiu. Datele clinice disponibile au fost, de asemenea, colectate și analizate. Rezultate. După excluderea tulpinilor mixte și a tulpinilor non-MDR (în conformitate cu rezultatele WGS), în studiu au fost incluse 288 de tulpini de MTB secvențiate. Reconstrucția filogenetică a identificat două clustere mari care au cuprins linia 2 (L2) - 43% și linia 4 (L4) - 57%, într-o proporție stabilă pe parcursul perioadei de studiu. Frecvența leziunilor cavitare pulmonare (59% vs 46,2%, p = 0,04) și rata de eșec al tratamentului (12,9% vs 3,9%, p = 0,01) au fost mai mari la pacienții cu tulpini L2 decât la cei cu tulpini L4. Unele diferențe în ceea ce privește rezistența adițională la medicamentele antituberculoase de linia a doua au fost observate între liniile genetice de MTB. Concluzii. Tulpinile MDR-TB din Republica Moldova cuprind două linii de MTB care diferă în ceea ce privește caracteristicile clinice ale bolii pulmonare asociate.

Background. The incidence of multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) remains critically high in Eastern European countries. Several associations between specific M. tuberculosis lineages and some clinical features of tuberculosis have been described in a limited number of publications. Objective of the study. In the present study, we aim to describe clinical features of pulmonary multidrug resistant tuberculosis associated with genotypic lineages of Mycobacterium tuberculosis (MTB) strains from the Republic of Moldova. Material and methods. We conducted analysis of the whole genome sequencing (WGS) data of the MDR MTB strains retrieved from the biobank of the National Reference Laboratory for Mycobacteriology in the Republic of Moldova isolated from adult pulmonary MDR-TB patients during 2013-2018. A similar number of MTB isolated were randomly retrieved for each year of the study period. Available clinical data were also collected and analyzed. Results. After exclusion of mixed and non-MDR strains (according to the WGS results), 288 sequenced MTB isolates were included into the study. Phylogenetic reconstruction identified two large clades, which comprised Lineage 2 (L2) - 43% and Lineage 4 (L4) - 57%, in a proportion stable over the study period. Frequency of pulmonary cavitary lesions (59% vs 46.2%, p = 0.04) and treatment failure (12.9% vs 3.9%, p = 0.01) were higher in patients with L2 than in those with L4 strains. Some particularities in the pattern of additional resistance to second line TB drugs were observed among lineages. Conclusion. MDR-TB strains from the Republic of Moldova comprise two MTB lineages which differ in their clinical features of the associated lung disease.

Cuvinte-cheie
TB, linie genotipică, tulpină, rezultat al tratamentului.,

TB, lineage, strain, treatment outcome