IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-5(5) pentru cuvîntul-cheie "strain"

Determinismul genetic al rezistenței grâului (Triticum aestivum L.) la fungul Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram.

Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modulation of electrical conductivity and lattice distortions in bulk HVPE-grown GaN

Wolff Niklas1, Autor Nou1, Branişte Tudor2, Popa Veaceslav2, Monaico Eduard2, Ursachi Veaceslav2, Adelung Rainer1, Kienle Lorenz1, Tighineanu Ion23
1 University of Kiel,
2 Technical University of Moldova,
3 Academy of Sciences of Moldova
ECS Journal of Solid State Science and Technology
Nr. 8(8) / 2019 / ISSN 2162-8769 /ISSNe 2162-8777
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determination of thermoreological characteristics at microscopic scale from experiences on thin wall tubes

Marina Vasile, Marina Viorica
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Science
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 6 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele rezultate ale studierii algoflorei acvatice din Republica Moldova
Şalaru Vasile, Şalaru Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Botanică
Nr. 1(1) / 2008 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi particulare de exercitare a competenţelor teritoriale ale statului în dreptul internaţional public - exemplul forţelor armate pe teritoriul altui stat
Cazacu Doina12
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(38) / 2015 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 18 July, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5