Dinamica diminutivelor normative și a celor potențiale cu funcții și conotații stilistice în limbile română și franceză
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
190 2
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-28 13:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81`367.622.22`38=135.1=133.1 (1)
Lingvistică. Limbi (5177)
SM ISO690:2012
MANOLI, Ion. Dinamica diminutivelor normative și a celor potențiale cu funcții și conotații stilistice în limbile română și franceză. In: Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",, 4 mai 2023, Chişinău. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2023, pp. 226-236. ISBN 978-9975-62-591-3. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10053557
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală", 2023
Conferința "Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală"
Chişinău, Moldova, 4 mai 2023

Dinamica diminutivelor normative și a celor potențiale cu funcții și conotații stilistice în limbile română și franceză

Dynamics of normative and potential diminutives with functions and stylistic connotations in romanian and french languages

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.10053557
CZU: 81`367.622.22`38=135.1=133.1

Pag. 226-236

Manoli Ion
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 18 decembrie 2023


Rezumat

Diminutivele pot fi întâlnite în orice stil funcțional, dar nu fiecare stil le actualizează. Avem sfere social-umane în care diminutivele fac tache d’huile. Aceste sfere sunt: presa cotidiană, mediul online, limbajul copiilor, literatura de natură pamfletistă, etc. Dar avem o sferă deosebit de bogată în diminutive, cum ar fi gastronomia și tot ce este legat de ea: gust, descrierea gustului, aromă, savoare, evaluări senzoriale. Anume în acest domeniu găsim un număr impunător de exemple, unele cu o ocurență foarte mare, altele cu una mai redusă. Mai puțin s-a scris și s-a vorbit de „efemeridele lexicale”, adică despre creațiile individuale inventate pentru un singur text/context, cum ar fi république n.f. – républiquette (J. Delteil); être n. – êtricule n.m. (J. Audiberti); cygne n.m. – cygnon (Remy de Gourmont). Concepția coșeriană, contribuția lingvistică a savantului Coșeriu la studierea diminutivelor ne ajută plenar întru a continua și a aprofunda acest subiect încă ocolit de cercetători.

Diminutives, diminutive forms can be found in practically any functional style, but not every style updates them. We have social-human spheres where diminutives do tache d'huile. These spheres are: the daily press, the ONLINE environment, children's language, pamphlet literature, etc. But we have a sphere particularly rich in diminutives, such as gastronomy and everything related to it: taste, description of taste, aroma, flavor, sensory evaluations. It is precisely in this field where we find an impressive number of examples, some with a very high occurrence, others with a lower one.Less has been written and spoken about “lexical ephemerides”, i.e. individual creations invented for a single text/context, such as république n.f. – républiquette (J. Delteil); être n. – êtricule n.m. (J. Audiberti); cygne n.m. – cygnon (Remy de Gourmont). The Coşerian conception, the linguistic contribution of the scholar Coșeriu to the study of diminutives fully helps us to continue and deepen this topic still avoided by researchers.

Cuvinte-cheie
diminutiv, formă diminutivă, sufixe diminutive, conotația diminutivelor, diminutive cu sens figurat, diminutive cu formă neologică,

diminutive, diminutive form, diminutive suffixes, the connotation of diminutives, diminutives with figurative meaning, diminutives with neological form