Peculiarities of teaching and training listening in the process of teaching english
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
235 0
SM ISO690:2012
HIOARĂ, Natalia. Peculiarities of teaching and training listening in the process of teaching english . In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2010, nr. 4(34), pp. 149-151. ISSN 1811-2668.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Numărul 4(34) / 2010 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009

Peculiarities of teaching and training listening in the process of teaching english

Pag. 149-151

Hioară Natalia
 
Academy of Economic Studies of Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

Limba este cel mai important mijloc de comunicare interumană. A poseda limba înseamnă a o putea folosi în scopuri comunicative, ceea ce presupune schimb de informaţie la nivel oral şi scris. În acest context, în lucrarea dată se examinează problema însuşirii deprinderilor de audiere (înţelegere orală) în cadrul procesului de predare-învăţăre a limbii engleze.