Tulburarea organică de personalitate şi tulburarea hiperchinetică cu deficit de stenţie: similitudini şi divergenţe
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
750 42
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-24 22:03
SM ISO690:2012
PALADICIUC, Daniel; NACU, Anatolie; CARAUŞ, Ghenadie; OPREA, Natalia; PAVLIC, Gabriela. Tulburarea organică de personalitate şi tulburarea hiperchinetică cu deficit de stenţie: similitudini şi divergenţe . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 3(13), pp. 434-442. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

Tulburarea organică de personalitate şi tulburarea hiperchinetică cu deficit de stenţie: similitudini şi divergenţe

Pag. 434-442

Paladiciuc Daniel1, Nacu Anatolie1, Carauş Ghenadie1, Oprea Natalia, Pavlic Gabriela2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Organic personality disorder and attention deficit hyperactivity disorder The ultimate goal of this research is to analyze the factors that precede and have common behavioral symptoms (impulsiveness, hyperactivity, inattention) in organic personality disorder and attention-deficit/hyperactivity disoder (ADHD), in children hospitalized in the Juvenile wards of Psychiatry Clinical Hospital, exploring heredity, family relationships, personal pathological history, paraclinical changes and complex therapeutic approach (medications and psychotherapy). To highlight these factors literature data were used with analysis of a group of 7 children with complex symptoms, taking in consideration the hardness of nosology description in growing children and teens. Approaching Attention Deficit Hyperactivity Disorder with its increased co-morbidities and Organic Personality Disorder which involves neurological symptoms, meet the diagnosis of Minimum Cerebral Dysfunction.

Studiul îşi propune o analiză a factorilor, care preced şi întreţin simptomele comune comportamentale (impulsivitatea, hiperactivitatea, inatenţia) în tulburarea organică de personalitate şi tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenţie, explorând ereditatea, relaţiile familiale, antecedentele personale patologice, modificările paraclinice şi abordarea terapeutică complexă (medicamentoasă şi psihoterapeutică) la copii internaţi în secţia de copii a Spitalului Clinic de Psihiatrie. Pentru evidenţierea acestor factori s-au folosit datele din literatură referitor la aceste patologii şi s-a analizat un grup de 7 copii la care simptomatica a fost complexă, având în vedere nozologia cu dificultăți de definire la copii şi adolescenţii în formare. Abordarea Tulburării Hiperkinetice cu Deficit de Atenţie şi comorbidităţile acesteia şi a Tulburării organice de personalitate, care implică şi o simptomatică neurologică, reunește tangenţial acestea două sub diagnosticul de Disfuncţie Cerebrală Minimă.