Particularităţi clinico- evolutive ale tulburării hiperchinetice cu deficit de atenţie (revista literaturii)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
469 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-16 15:50
SM ISO690:2012
PALADICIUC, Daniel; NACU, Anatolie; CARAUŞ, Ghenadie. Particularităţi clinico- evolutive ale tulburării hiperchinetice cu deficit de atenţie (revista literaturii). In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 3(13), pp. 443-452. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

Particularităţi clinico- evolutive ale tulburării hiperchinetice cu deficit de atenţie (revista literaturii)

Pag. 443-452

Paladiciuc Daniel, Nacu Anatolie, Carauş Ghenadie
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

Clinico-evolutive particularities of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) (the Literature Review) This article presents epidemiologic data, etiopathogenetic data, including hereditary factors, psychological stress, and influences of family climate on the Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) symptoms from the childhood to maturity. It also contains information referring to clinico-evolutive aspects of the disease, to associated diseases, and treatment strategies. Therefore, a complex therapeutical program will include specific stimulants and non-stimulants, which have shown their efficiency during different studies.

În articol sunt prezentate date epidemiologice, etiopatogenetice, inclusiv factorii ereditari, stresul psihologic, influenţa mediului familial în Tulburarea hiperchinetică cu deficit de atenţie din perioada copilăriei până la maturitate. De asemenea sunt expuse particularităţile clinico-evolutive ale maladiei, asocierea bolilor concomitente, strategiile de tratament ale bolnavilor. Programului terapeutic complex va include preparate specifice stimulante şi non stimulante, care şi-au dovedit eficacitatea în diverse studii.