Cultul orthodox în spatial carpato-danubiano-pontic cu referire specială asupracromaticii pieselor de cult
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
600 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-03 12:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
27:7.04 (1)
Creștinism. Biserici și culte creștine (87)
Subiectele reprezentării artistice. Iconografie. Iconologie (36)
SM ISO690:2012
ŞOFRANSKY, Zinovia. Cultul orthodox în spatial carpato-danubiano-pontic cu referire specială asupracromaticii pieselor de cult. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2008, nr. 3, pp. 60-69. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 3 / 2008 / ISSN 1857-2049

Cultul orthodox în spatial carpato-danubiano-pontic cu referire specială asupracromaticii pieselor de cult

CZU: 27:7.04
Pag. 60-69

Şofransky Zinovia
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2013


Rezumat

Articolul este dedicat istoricului cultului ortodox în arealul carpato-danubiano-pontic, cu referire la cromatica ornamentală a ansamblurilor şi pieselor de cult (biserică, icoană, cruce, troiţă, răstignire) şi a artei iconarilor, miniaturiştilor, xilogravurilor etc. din România şi Republica. Moldova.

Статья посвящена истории проникновения православной религии в карпато-дунайско-понтийский ареал в области орнаментики культовых ансамблей и предметов (церковь, икона, крест, троица, распятие) и искусства мастеров иконописи, миниатюристов, ксилографистов и др. из Румынии и Республики Молдова.

The article is dedicated to the Orthodoxy history creed in the carpathian-danube-pontic area, regarding creed complexes and pieces (church, icon, cross, crucifixion and the art of icon makers, miniature makers, xylograph makers ets. from Romania and the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
cultul ortodox, biserică, icoană, ornament, cruce troiţă, răstignire, letopiseţe, Evanghelie, cerneală, zugravi, tâmplari etc.