Народное православие в Молдове (XVII, XVIII и XX века)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
271 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-23 22:07
SM ISO690:2012
LUCHIANEŢ, Olga. Народное православие в Молдове (XVII, XVIII и XX века) . In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2008, nr. 3, pp. 6-19. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 3 / 2008 / ISSN 1857-2049

Народное православие в Молдове (XVII, XVIII и XX века)

Pag. 6-19

Luchianeţ Olga
 
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
 
Disponibil în IBN: 2 decembrie 2013


Rezumat

Autorul în baza diferitor izvoare analizează elementul sincretic păgâno-creştin în datini, obiceiuri, mentalitatea moldovenilor. Un loc aparte ocupă descrierea punctului de vedere a specialiştilor contemporani despre factorii care au creat condiţiile favorabile pentru viaţa îndelungată a fenomenelor precreştine în cultura populară.

Автор на основе разнообразных источников анализирует синкретический языческо-христианский характер обычаев, обрядов, представлений молдаван. В статье уделено внимание рассмотрению распространенных на современном этапе концепций о причинах длительного сохранения реликтов язычества в народной культуре.

The author analyses syncretic pagan and Christian kind of tradition, rites and beliefs the Moldovans on the basis of various sources. In the article, much attention is given to consideration of concepts of lasting preservation of relics of heathenism in the folk culture.

Cuvinte-cheie
народное православие, языческо-христианский синкретизм, магические практики.