Особенности межкультурной коммуникации в полиэтническом обществе
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
755 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-27 01:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.77:39 (2)
Sociologia culturii. Contextul cultural al vieții sociale (364)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (891)
SM ISO690:2012
ЗАЙКОВСКАЯ, Татьяна. Особенности межкультурной коммуникации в полиэтническом обществе. In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2007, nr. 2, pp. 166-170. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049

Особенности межкультурной коммуникации в полиэтническом обществе

CZU: 316.77:39
Pag. 166-170

Зайковская Татьяна
 
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2013


Rezumat

În articol se examinează unele aspecte ale comunicării interculturale în societatea polietnică, se subliniază creşterea rolului Cuvântului în societatea modernă. Autorul evidenţiază legătura strânsă dintre limbă şi cultură, ceea ce produce anumite dificultăţi în procesul comunicării interculturale. Se abordează, de asemenea, problema comunicării fără conflicte. Prin intermediul mai multor exemple sunt ilustrate cauzele producerii unor eventuale neînţelegeri comunicative.

В данной статье рассматриваются некоторые аспекты межкультурного диалога в полиэтническом обществе, подчеркивается возрастание роли Слова в современном социуме. Автор отмечает тесную связь языка и культуры, которая влечет за собой определенные трудности в процессе межкультурной коммуникации. В статье также затрагивается проблема бесконфликтного общения. С помощью целого ряда примеров проиллюстрированы причины возможного возникновения коммуникативных недоразумений.

In this article some aspects of intercultural comunication in the multyethnical society are analyzed, the increase of Word’s role in the modern society. The author notes close bonds between language and culture, which produces certain dificulties in the process of intercultural communication. In the article the probleme of unconflictual communication is touched. With a number of examples the causes of eventual communicative misunderstandings are illustrated.

Cuvinte-cheie
межкультурный диалог, бесконфликтное общение, концепт, лингвокультурная специфика, коммуникативные недоразумения