Particularităţi ale imunităţii umorale la copii cu amigdalită cronică compensată
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
510 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-02 10:21
SM ISO690:2012
DANILOV, Lucian; MANIUC, Mihail; VINOGRADOVA, Tatiana; ABABII, Polina. Particularităţi ale imunităţii umorale la copii cu amigdalită cronică compensată. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 4(12), pp. 241-245. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Particularităţi ale imunităţii umorale la copii cu amigdalită cronică compensată

Pag. 241-245

Danilov Lucian, Maniuc Mihail, Vinogradova Tatiana, Ababii Polina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

Peculiarities of humoral immunity in children with chronic compensated tonsillitis A comparative analysis of immunological indexes was carried out in children and adults with compensated chronic tonsillitis. Investigations showed that the unspecific defense factors play in children an important role. At the same time, in adults with the same pathology, the main role is given to the specific immune response. It is considered appropriate to determine the level of interleukin-1 β and interleukin - 8 in patients with palatine tonsil pathology in incipient stages of the disease and in situations when their level is low, possibly to solve the problem by administering recombined interleukin-1 β for strengthening anti-infectious forces and preventing further chronicisation of the inflammatory process.

S-a efectuat analiza comparativă a indicilor imunologici la copii şi maturi cu amigdalită cronică compensată. Cercetările efectuate au arătat, că la copii un rol important îl au factorii de apărare nespecifică. În timp ce la maturi cu această patologie rolul principal i se acordă răspunsului imun specific. Se consideră oportun de a efectua cercetări a nivelelor de interleukină - 1 β şi interleukină-8 la pacienţi cu patologia amigdalelor palatine încă în stadiile incipiente ale bolii şi în situaţii de nivel scăzut a lor, posibil, de a rezolva problema prin administrarea interleukinei - 1 β reconbinate cu scopul măririi forţelor antiinfecţioase şi prevenirii în continuare a cronizării procesului inflamator.