| Instrument Bibliometric National
    
    
  


    
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Ababii Polina Ion - 21. Descărcări - 13. Vizualizări - 5054.

2015 - 2

Optimizarea managementului otitei medii recidivante la copii
Diacova Svetlana, Ababii Ion, Maniuc Mihail, Danilov Lucian, Ababii Polina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-213.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea clinico-imunologică a amigdalectomiei la copii cu amigdalită cronică decompensată
Danilov Lucian, Ababii Ion, Ghinda Serghei, Maniuc Mihail, Ababii Polina, Diacova Svetlana
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-216.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Rezultatele timpanostomiei modificate la copii
Ababii Ion, Diacova Svetlana, Danilov Lucian, Ababii Polina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-296.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile infundibulotomiei endoscopice la copiii cu rinosinuzite recidivante şi cronice
Maniuc Mihail, Ababii Polina, Chirtoca Diana, Danilov Lucian
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 10 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-265.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul amigdalitei cronice la copii în etiopatogenia bolilor reumatismale
Danilov Lucian, Revenco Ninel, Maniuc Mihail, Ababii Polina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-234.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Rolul etiopatogenic al florei microbiene faringiene în dezvoltarea amigdalitei cronice (review al literaturii)
Danilov Lucian, Maniuc Mihail, Ababii Polina, Otgon Sergiu
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-225.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corpi străini traheobronşici la copii
Danilov Lucian, Maniuc Mihail, Gavriluţa Vasile, Ababii Polina, Pelin Olesea, Buracovschi Marin
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-257.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flora microbiană faringiană în caz de amigdalită cronică compensată la copii
Danilov Lucian, Maniuc Mihail, Ababii Polina, Otgon Sergiu
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-288.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 6

Eficacitatea tratamentului chirurgical endoscopic la copiii cu sinuzite recidivante şi cronice
Maniuc Mihail, Ababii Polina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-205.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea patologiei benigne a sinusului maxilar prin metoda de sinusoscopie la copii
Maniuc Mihail, Ababii Polina, Danilov Lucian
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-298.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectul endoscopic al anomaliilor peretelui lateral al foselor nazale în patologia rinosinuzală recidivantă şi cronică la copii
Ababii Polina
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XIV / 2011 / ISSN 1857-0631
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-173.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul rinomanometriei în evaluarea eficacităţii chirurgiei funcţionale endoscopice la copii cu rinosinuzite recidivante şi cronice
Ababii Polina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XIV / 2011 / ISSN 1857-0631
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-196.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale imunităţii umorale la copii cu amigdalită cronică compensată
Danilov Lucian, Maniuc Mihail, Vinogradova Tatiana, Ababii Polina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-264.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de risc ai procesului inflamator rinosinuzal şi prognozarea recidivelor sinuzitelor paranazale recidivante şi cronice la copii
Ababii Polina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 2(320) / 2011 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-328.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Anomaliile peretelui lateral al foselor nazale la copiii cu sinuzite paranazale recidivante şi cronice
Maniuc Mihail, Ababii Polina, Chirtoca Diana, Danilov Lucian, Sandul Ghenadie
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-313.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deviaţia septului nazal – în aspectul rinosinuzitelor recidivante şi cronice la copii. Tratamentul chirurgical endoscopic
Maniuc Mihail, Ababii Polina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-232.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 5

Evaluarea comparativă a calităţii vieţii pacienţilor supuşi tratamentului chirurgical endoscopic endonazal pe motiv de rinosinuzite recidivante şi cronice
Ababii Polina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-162.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de chirurgie endoscopică rinosinuzală la copii.
Maniuc Mihail, Ababii Polina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Republican pentru copii „Emilian Coţaga“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-185.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte computertomografice şi funcţionale în chirurgia endoscopică rinosinuzală la copii
Maniuc Mihail, Ababii Polina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-179.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rinosinuzitele recidivante şi cronice la copii: aspecte imunohistochimice
Maniuc Mihail, Şaptefraţi Lilian, Ababii Polina, Chirtoca Diana
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 5(311) / 2009 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-243.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 21