Public policy as a limit to the enforcement of foreign arbitral awards: Seeking counterpoise between public interests and arbitral autonomy
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
640 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-15 22:38
SM ISO690:2012
LAZĂR, Diana. Public policy as a limit to the enforcement of foreign arbitral awards: Seeking counterpoise between public interests and arbitral autonomy . In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2009, nr. 4, pp. 94-107. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 4 / 2009 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Public policy as a limit to the enforcement of foreign arbitral awards: Seeking counterpoise between public interests and arbitral autonomy

Pag. 94-107

Lazăr Diana
 
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Arbitrajul comercial internaţional este considerat astăzi ca fi ind procedura obişnuită pentru soluţionarea disputelor comerciale internaţionale, reprezentând o alternativă la sistemul judecătoresc de stat. Arbitrajul oferă numeroase avantaje: acordă părţilor controlul şi o largă autonomie asupra procesului, flexibilitate, confi denţialitate, posibilitatea de a alege arbitrii, iar o sentinţă arbitrală străină este, de obicei, mai uşor recunoscută şi executată decât o hotărâre judecătorească străină, datorită Convenţiei de la New York din 1958. Însă, oricât de liberală şi favorabilă ar fi astăzi voinţa statelor în privinţa arbitrajului, acestea impun, în virtutea suveranităţii lor, o importantă limită – respectarea ordinii publice. Ordinea publică intervine, de obicei, pentru a proteja un interes public, dar când, cum şi în ce condiţii aceste intervenţii pot fi permise ? Care sunt acele interese publice pentru care este necesară protecţie ? Este imperioasa necesitatea clarifi cării acestor probleme, în scopul de a acorda mai multă certitudine şi previzibilitate arbitrajului comercial internaţional, dar şi participanţilor acestuia, care sunt în căutarea justiţiei. Problema ordinii publice ca obstacol la recunoaşterea şi executare sentinţelor arbitrale străine constituie un subiect puţin studiat în doctrina naţională, prezentând, însă, un interes sporit atât pentru avocaţi şi judecători, în practica dreptului, cât şi pentru profesori şi studenţii lor în procesul de studiu şi a cercetării juridice. Această cercetare îşi propune studierea conceptului de ordine publică în arbitrajul comercial internaţional şi aplicarea acestuia ca temei pentru refuzul recunoaşterii şi executării sentinţelor arbitrale străine.

Международный коммерческий арбитраж (МКА) по праву считается одним из наиболее эффективных и широко применяемых механизмов разрешения международных коммерческих споров и представляет собой альтернативу национальному судебному процессу. Характерными преимуществами МКА являются: значительная по сравнению с судебным процессом автономия сторон в принятии решений, гибкость процедуры и её конфиденциальность, возможность избрания арбитров, и что немало важно арбитражное решение международного органа пользуется большим доверием и легче признаётся, чем решение иностранного суда. Однако каким бы либеральным ни было отношение государств к арбитражу сегодня, они всё же устанавливают одно важнейшее требование, исходящее из принципа суверенитета: непротиворечие публичному порядку государства. Соблюдение данного принципа является фундаментальным для признания и исполнения арбитражного решения в том или ином государстве. Возникает ряд закономерных вопросов: какие общественные интересы оберегаются государством и при каких обстоятельствах допускается вмешательство со стороны государственных органов? Ответы на эти, а также другие вопросы позволят прояснить моменты, вызывающие трудности и непонимание у заинтересованных участников. К сожалению, принцип непротиворечия публичному порядку государства не является достаточно изученным в рамках национальной доктрины и представляет особый интерес как для практиков (юристы, арбитры), так и для теоретиков (преподаватели и студенты). Данная работа являет собой попытку проанализировать концепции непротиворечия публичному порядку государства и практики её применения в рамках международного коммерческого арбитража.