Aportul cadrelor didactice universitare la dezvoltarea imaginației creative a studenților. Profilul artistico-plastic
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
98 0
SM ISO690:2012
ROȘCA-CEBAN, Daniela; ARBUZ-SPATARI, Olimpiada. Aportul cadrelor didactice universitare la dezvoltarea imaginației creative a studenților. Profilul artistico-plastic. In: Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere. Vol.31, 10 noiembrie 2017, Iași, România. Iași, România: Performantica, 2017, pp. 95-101. ISBN 978-606-685-555-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.31, 2017
Conferința "Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere"
Iași, România, Romania, 10 noiembrie 2017

Aportul cadrelor didactice universitare la dezvoltarea imaginației creative a studenților. Profilul artistico-plastic

Contribution of the university staff to the development of creative imagination of students. The artistic and plastic profile


Pag. 95-101

Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2020


Rezumat

The aim of the research is developing of the CISA in course FAD. Skills will allow creative explanation and understanding of artistic principles given in the course and getting creative quality product. The research issue is poverty of creative process, mechanical combining and intuitive reproduction of student artists experience, and insufficient creative imagination in the creative process.

Cuvinte-cheie
Creative imagination of students artists(CISA), methodology of creative imagination development, Fundamentals of Decorative Arts (FAD), professors, creative potential, creative product