Inițiere în limbajul de programare SCRATCH
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
387 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-25 20:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.421:811.93+371.314.6 (1)
Programe. Software (211)
Limbi artificiale (5)
Educație (11424)
SM ISO690:2012
GUȚU, Igor. Inițiere în limbajul de programare SCRATCH. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte. Vol. 1, 26-27 februarie 2022, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2022, pp. 161-167. ISBN 978-9975-76-382-0..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1, 2022
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 26-27 februarie 2022

Inițiere în limbajul de programare SCRATCH

CZU: 004.421:811.93+371.314.6

Pag. 161-167

Guțu Igor
 
Liceul teoretic ”Ion Creangă”, Popeștii de Sus, r. Drochia
 
Disponibil în IBN: 29 aprilie 2022


Rezumat

În articol se menționează de importanța studierii informaticii prin intermediul aplicației SCRATCH de la vârsta de 10 – 12 ani. Acest program permite copiilor să dezvolte logică și gândirea computațională, creativitatea și colaborarea. Este o aplicație cu interfață prietenoasă pentru copii orientată pe creare, joc și colaborare. În partea a două se face cunoștință cu interfața, meniurile, instrucțiunile de bază și modul de lucru. La fel se face referire la acțiunile minime necesare pentru a crea un proiect, un filmuleț cu animații.

The article mentions the importance of studying computer science through the SCRATCH application from the age of 10-12. This program allows children to develop logic and computational thinking, creativity and collaboration. It's a kid-friendly app that focuses on creating, playing, and collaborating. The second part introduces you to the interface, menus, basic instructions and how to work. It also refers to the minimum actions required to create a project, an animated video.

Cuvinte-cheie
algoritm, limbaj de programare, scratch, program, proiect,

algorithm, programming language, Scratch, program, project

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Guțu, I.</creatorName>
<affiliation>Liceul teoretic ”Ion Creangă”, Popeștii de Sus, r. Drochia, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Inițiere &icirc;n limbajul de programare SCRATCH</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2022</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-76-382-0.</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>algoritm</subject>
<subject>limbaj de programare</subject>
<subject>scratch</subject>
<subject>program</subject>
<subject>proiect</subject>
<subject>algorithm</subject>
<subject>programming language</subject>
<subject>Scratch</subject>
<subject>program</subject>
<subject>project</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>004.421:811.93+371.314.6</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2022</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>&Icirc;n articol se menționează de importanța studierii informaticii prin intermediul aplicației SCRATCH de la v&acirc;rsta de 10 &ndash; 12 ani. Acest program permite copiilor să dezvolte logică și g&acirc;ndirea computațională, creativitatea și colaborarea. Este o aplicație cu interfață prietenoasă pentru copii orientată pe creare, joc și colaborare. &Icirc;n partea a două se face cunoștință cu interfața, meniurile, instrucțiunile de bază și modul de lucru. La fel se face referire la acțiunile minime necesare pentru a crea un proiect, un filmuleț cu animații.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The article mentions the importance of studying computer science through the SCRATCH application from the age of 10-12. This program allows children to develop logic and computational thinking, creativity and collaboration. It&#39;s a kid-friendly app that focuses on creating, playing, and collaborating. The second part introduces you to the interface, menus, basic instructions and how to work. It also refers to the minimum actions required to create a project, an animated video.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>