Abordarea textului multimodal la orele de limbi străine
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
315 10
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-26 14:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811:82.0(072.8) (1)
Limbi (3263)
Literatură (3535)
SM ISO690:2012
KONONOVA, Tatiana. Abordarea textului multimodal la orele de limbi străine. In: Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, 8 octombrie 2021, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, 2021, Ediția 10, Vol. I, pp. 114-117. ISBN 978-9975-50-271-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I, 2021
Conferința "Traditie și inovare în cercetarea științifică"
Bălți, Moldova, 8 octombrie 2021

Abordarea textului multimodal la orele de limbi străine

CZU: 811:82.0(072.8)

Pag. 114-117

Kononova Tatiana
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 
 
Disponibil în IBN: 27 aprilie 2022


Rezumat

This article focuses on the study of new texts in the methodology of teaching foreign languages. These are multimodal texts that meet the new social demands and educational needs of a new generation of students. In this context, multimodal texts include verbal and non-verbal components, the interaction of which creates a single common meaning. Special attention is paid to the study of the definitions of a multimodal text, its structure and ways of using it a foreign language class.

Cuvinte-cheie
multimodality, multimodal text, typology of multimodal texts, structure of a multimodal text, approaching multimodal texts at the language classes