Nume de familie provenite din terminologia prelucrării lemnului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
423 9
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-05 08:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’373.232 (8)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1450)
SM ISO690:2012
OANCĂ, Teodor. Nume de familie provenite din terminologia prelucrării lemnului. In: Philologia, 2022, nr. 1(316), pp. 95-118. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2022.1(316).10
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1(316) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Nume de familie provenite din terminologia prelucrării lemnului

Last Names Derived from Woodworking Terminology

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2022.1(316).10
CZU: 811.135.1’373.232

Pag. 95-118

Oancă Teodor
 
Universitatea din Craiova
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2022


Rezumat

The ethnogenesis space of the Romanian people knows the most varied landforms: mountain, hills, plains. What is noteworthy is that no matter what form of relief we relate to, the forest has been present everywhere. The specific terminology of the forest and of all that means the processing of wood in order to obtain whatever necessary for man was a source of enrichment of the Romanian anthroponymic system. In this article, the author capitalized on the information coming from the book “Traditional occupations on the territory of Romania”, vol. 4, by Gheorghe Iordache, and from the Anthroponymic Database of Romania, established at the Onomastic Research Laboratory of the Faculty of Letters, University of Craiova, in 1994. The identified last names, totaling 180, are presented with the frequency recorded by region and county.

Spațiul de etnogeneză al poporului român cunoaște forme de relief dintre cele mai variate: munți, dealuri, câmpii. Ceea ce este de remarcat e faptul că indiferent la ce formă de relief ne-am raporta, pădurea a fost pretutindeni prezentă. Terminologia specifică pădurii și a tot ce înseamnă prelucrarea lemnului în vederea obținerii de obiecte trebuincioase omului a constituit o sursă de îmbogățire a sistemului antroponimic românesc. În prezenta lucrare este valorificată informația provenită din cartea „Ocupații tradiționale pe teritoriul României”, vol. 4, de Gheorghe Iordache, și din Baza de date antroponimice a României, constituită la Laboratorului de cercetări onomastice de la Facultatea de Litere a Universității din Craiova în 1994. Numele de familie identificate, 180, sunt prezentate cu frecvența înregistrată pe regiuni și județe.

Cuvinte-cheie
barrel, Forest, wheel, carpenter, oak,

butoi, pădure, roată, tâmplar, stejar