Unele consideraţii asupra calităţii pregătirii specialiștilor de limbi și literaturi străine în cadrul universităţii bălţene
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
184 0
SM ISO690:2012
COŞCIUG, Angela. Unele consideraţii asupra calităţii pregătirii specialiștilor de limbi și literaturi străine în cadrul universităţii bălţene. In: Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene, 22-23 mai 2013, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2014, pp. 116-119. ISBN 978-9975-50-127-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene 2014
Conferința "Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene"
Bălți, Moldova, 22-23 mai 2013

Unele consideraţii asupra calităţii pregătirii specialiștilor de limbi și literaturi străine în cadrul universităţii bălţene

Some Considerations on the Quality of Training Foreign Languages and Literatures Specialists at Balti State University


Pag. 116-119

Coşciug Angela
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2022


Rezumat

În articol, prezentăm unele consideraţii asupra cauzelor lacunelor în procesul didactic în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

The article deals with the teaching and learning foreign languages at Alecu Russo State University of Balti.

Cuvinte-cheie
calitate, predare, învăţare, programe de studiu,

Quality, teaching, learning, teaching programs