IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(61) pentru cuvîntul-cheie "calitate"

Calitatea și inovația ca factor de competitivitate a țării

Gribincea Alexandru, Sandu Maxim
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordările conceptuale ale gestiunii calității produselor bancare

 

Luchian Ivan1, Filip Angela2
1 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA",
2 Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul unor flavonoide în activităţi de cercetare centrate pe student
Calmuţchi Lidia, Melentiev Eugenia, Climenti Galina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul calității serviciilor în procesul de creștere a eficienței activității administrației publice locale  din Republica Moldova

Vaculovschi Elena
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea şi importanţa teoretico-practică a asigurării calităţii învăţământului
Crudu Valentin1, Patraşcu Dumitru2, Pădureţ Nicolae2
1 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova,
2 Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1-2(54) / 2007 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul conceptual al calității și dimensiunile managementului calității

Sperelup Liliana12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 14 July, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale privind calitatea
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 October, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O interpretare a informaţiei
Bunici Sergiu, Cotelnic Nelea, Maximilian Silvestru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul şi cultura calităţii în instituţiile de învăţământ
Baciu Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 June, 2014. Descarcări-16. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia economică – o cerinţă stringentă a clienţilor şi beneficiarilor învăţământului liceal
Baciu Sergiu, Dorogan Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza calităţii serviciilor prestate de către IMSP SCM „Sf. Arhanghel Mihail” utilizând metoda chestionarului

Gîrbu Liliana, Chişlaru Svetlana, Gangalic Lilian, Gîrbu Olga
Spitalul Clinic Municipal nr. 2 „Sf.Arhanghel Mihail“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte în elaborarea modelului sistemului naţional al eficienţei serviciilor medicale
Palanciuc Elena, Poliudov Serghei
IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 5 January, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele studiului satisfacţiei pacienţilor ca indicatori determinanţi ai calităţii serviciilor stomatologice prestate populaţiei
Pancenco Anatolie, Tintiuc Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 5 January, 2016. Descarcări-35. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecţii privind calitatea lucrărilor de audit

Manoli Mihail
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea performanţei academice a instituţiilor de cercetare cu profil agronomic din Republica Moldova prin metoda analizei anvelopării datelor

Sîrbu Adrian, Speianu Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortimentul și calitatea produselor din blană comercializate pe piața mun. Chișinău

Şpac Ghenadie, Damaschin Mariana
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situația actuală a industriei și comerțului cu produse lactate în RM

Fedorciucova Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calitate – competitivitate: competitivitatea prin calitate

Năstase Mircea
Academia de Studii Economice din Bucureşti
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea formării inițiale a cadrelor didactice în domeniul educației timpurii în învățământul superior din Republica Moldova
Barbă Maria
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(2) / 2015 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunile dezvoltării durabile şi modul de abordare în spaţiul rural

Grinciuc Liliana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economica
Nr. 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 61