Gastrectomii și rezecții gastrice polare superioare lărgite și combinate în tratamentul chirurgical radical al bolnavilor de cancer gastric
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
115 0
SM ISO690:2012
DONSCAIA, Anna; GHIDIRIM, Nicolae; ANTOCI, Lilian; BURUIAN, Natalia; CATRINICI, Victor; CERNAT, Mircea; COROBCEAN, Nadejda; GODOROJA, Vitalie; MEDNICOV, Lorena; GHERASIM, Mihaela. Gastrectomii și rezecții gastrice polare superioare lărgite și combinate în tratamentul chirurgical radical al bolnavilor de cancer gastric. In: Arta Medica . 2015, nr. 3(56), pp. 34-35. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 3(56) / 2015 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879

Gastrectomii și rezecții gastrice polare superioare lărgite și combinate în tratamentul chirurgical radical al bolnavilor de cancer gastric

Extended and combined superior polar gastric resections and gastrectomies in radical surgical treatment of gastric cancer patients


Pag. 34-35

Donscaia Anna1, Ghidirim Nicolae2, Antoci Lilian1, Buruian Natalia1, Catrinici Victor1, Cernat Mircea1, Corobcean Nadejda2, Godoroja Vitalie1, Mednicov Lorena1, Gherasim Mihaela2
 
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2022


Rezumat

Introducere: Tratamentul chirurgical este unicul tratament radical al bolnavilor de cancer gastric. Depistarea tardivă cu implicarea organelor adiacente și afectarea ganglionilor limfatici la nivelul D2 necesită efectuarea intervențiilor chirurgicale lărgite și combinate. Scopul studiului: Analiza rezultatelor imediate ale tratamentului radical chirurgical al bolnavilor de cancer gastric supuși intervențiilor chirurgicale lărgite și combinate. Material și metode: S-au analizat rezultatele imediate ale tratamentului chirurgical radical la 150 bolnavi de cancer gastric, care au suportat intervenții lărgite și combinate între anii 2009-2014 (lotul I), în comparație cu cei 203 bolnavi de cancer gastric cu intervenții tipice (lotul II). După gen și vârstă loturile sunt comparabile. Rezultate: Din lotul I în 28 de cazuri intervenția chirurgicală s-a asociat cu limfodisecție D2, în 65 de cazuri – a fost înlăturat sau rezecat unul și mai multe organe adiacente, implicate în proces; în 35 de cazuri – operația s-a efectuat prin acces toracoabdominal, iar 17 cazuri se referă la extirparea bontului gastric. În lotul II s-au efectuat 190 gastrectomii tipice și 13 rezecții gastrice polare superioare. Complicații postoperatorii au fost înregistrate în 14 cazuri (9,3%) din lotul I și în 2 cazuri (0,01%) în lotul II (p<0,001). În lotul I au decedat 9 bolnavi (13,8%) ca rezultat al complicațiilor postoperatorii chirurgicale, iar în lotul II – 2 (0,01%) (p<0,001). Concluzii: S-a demonstrat influența volumului intervenției chirurgicale asupra rezultatelor imediate ale tratamentului radical chirurgical. Letalitatea postoperatorie la bolnavii cu intervenții chirurgicale lărgite și combinate este cauzată, în majoritatea cazurilor, de complicații postoperatorii chirurgicale, ce necesită elaborarea metodelor noi de profilaxie.

Introduction: The surgical intervention in gastric cancer patients is the only radical treatment method. The nearest results depend on patient’s age and surgical volume. Aim: Analysis of the nearest treatment results in the extended and combined surgical treatment of patients with gastric cancer. Material and methods: The clinical data on 150 stomach cancer patients operated in the Institute of Oncology between 20092014 years (group I) have been compared with data on 203 stomach cancer patients with typical gastrectomies and superior polar gastric resections (group II). The groups are comparable by age and gender. Results: Out of the first lot, 28 patients underwent D2 lymph node dissection. In 65 cases one or more organs affected by the tumor were removed or resected. In 35 cases the surgery was performed by thoraco-abdominal access, and in 17 cases gastric stump removal was performed. In the second group 190 typical gastrectomies and 13 superior polar gastric resections were performed. Postoperative complications in the first group were registered in 14 cases (9.3%) and in the second group – in 2 cases (0.01%) (p<0.01). In the first group the postoperative lethality was registered in 9 cases (13.8%) and in the second group – 2 cases (0.01%) (p<0.001). Conclusions: The volume of surgical intervention in stomach cancer patients influences early results of treatment. The postoperative lethality in patients who underwent extended and combined surgeries was a result of surgical complications and requires development of new methods of prevention.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Donscaia, A.E.</creatorName>
<affiliation>IMSP Institutul Oncologic, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Ghidirim, N.P.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Antoci, L.T.</creatorName>
<affiliation>IMSP Institutul Oncologic, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Buruian, N.</creatorName>
<affiliation>IMSP Institutul Oncologic, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Catrinici, V.P.</creatorName>
<affiliation>IMSP Institutul Oncologic, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Cernat, M.V.</creatorName>
<affiliation>IMSP Institutul Oncologic, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Corobcean, N.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Godoroja, V.I.</creatorName>
<affiliation>IMSP Institutul Oncologic, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Mednicov, L.</creatorName>
<affiliation>IMSP Institutul Oncologic, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Gherasim, M.A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro,en'><p>Gastrectomii și rezecții gastrice polare superioare lărgite și combinate &icirc;n tratamentul chirurgical radical al bolnavilor de cancer gastric</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2015</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1810-1852</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2015-12-30</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Introducere: Tratamentul chirurgical este unicul tratament radical al bolnavilor de cancer gastric. Depistarea tardivă cu implicarea organelor adiacente și afectarea ganglionilor limfatici la nivelul D2 necesită efectuarea intervențiilor chirurgicale lărgite și combinate. Scopul studiului: Analiza rezultatelor imediate ale tratamentului radical chirurgical al bolnavilor de cancer gastric supuși intervențiilor chirurgicale lărgite și combinate. Material și metode: S-au analizat rezultatele imediate ale tratamentului chirurgical radical la 150 bolnavi de cancer gastric, care au suportat intervenții lărgite și combinate &icirc;ntre anii 2009-2014 (lotul I), &icirc;n comparație cu cei 203 bolnavi de cancer gastric cu intervenții tipice (lotul II). După gen și v&acirc;rstă loturile sunt comparabile. Rezultate: Din lotul I &icirc;n 28 de cazuri intervenția chirurgicală s-a asociat cu limfodisecție D2, &icirc;n 65 de cazuri &ndash; a fost &icirc;nlăturat sau rezecat unul și mai multe organe adiacente, implicate &icirc;n proces; &icirc;n 35 de cazuri &ndash; operația s-a efectuat prin acces toracoabdominal, iar 17 cazuri se referă la extirparea bontului gastric. &Icirc;n lotul II s-au efectuat 190 gastrectomii tipice și 13 rezecții gastrice polare superioare. Complicații postoperatorii au fost &icirc;nregistrate &icirc;n 14 cazuri (9,3%) din lotul I și &icirc;n 2 cazuri (0,01%) &icirc;n lotul II (p&lt;0,001). &Icirc;n lotul I au decedat 9 bolnavi (13,8%) ca rezultat al complicațiilor postoperatorii chirurgicale, iar &icirc;n lotul II &ndash; 2 (0,01%) (p&lt;0,001). Concluzii: S-a demonstrat influența volumului intervenției chirurgicale asupra rezultatelor imediate ale tratamentului radical chirurgical. Letalitatea postoperatorie la bolnavii cu intervenții chirurgicale lărgite și combinate este cauzată, &icirc;n majoritatea cazurilor, de complicații postoperatorii chirurgicale, ce necesită elaborarea metodelor noi de profilaxie.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Introduction: The surgical intervention in gastric cancer patients is the only radical treatment method. The nearest results depend on patient&rsquo;s age and surgical volume. Aim: Analysis of the nearest treatment results in the extended and combined surgical treatment of patients with gastric cancer. Material and methods: The clinical data on 150 stomach cancer patients operated in the Institute of Oncology between 20092014 years (group I) have been compared with data on 203 stomach cancer patients with typical gastrectomies and superior polar gastric resections (group II). The groups are comparable by age and gender. Results: Out of the first lot, 28 patients underwent D2 lymph node dissection. In 65 cases one or more organs affected by the tumor were removed or resected. In 35 cases the surgery was performed by thoraco-abdominal access, and in 17 cases gastric stump removal was performed. In the second group 190 typical gastrectomies and 13 superior polar gastric resections were performed. Postoperative complications in the first group were registered in 14 cases (9.3%) and in the second group &ndash; in 2 cases (0.01%) (p&lt;0.01). In the first group the postoperative lethality was registered in 9 cases (13.8%) and in the second group &ndash; 2 cases (0.01%) (p&lt;0.001). Conclusions: The volume of surgical intervention in stomach cancer patients influences early results of treatment. The postoperative lethality in patients who underwent extended and combined surgeries was a result of surgical complications and requires development of new methods of prevention.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>