Features of the COVID-19 patients hospitalised in the municipal hospital of phthisiopneumology, Chisinau, Republic of Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
282 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-22 16:20
SM ISO690:2012
UNGUREAN, Andrei, LESNIK, Evelina, MALIK, Alina, EL ABIAT, Gamil Ali, OSIPOV, Tatiana, KULCITKAIA, Stela. Features of the COVID-19 patients hospitalised in the municipal hospital of phthisiopneumology, Chisinau, Republic of Moldova. In: Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță, Ed. 1, 20-22 octombrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2021, p. 179. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță 2021
Conferința "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță"
1, Chişinău, Moldova, 20-22 octombrie 2021

Features of the COVID-19 patients hospitalised in the municipal hospital of phthisiopneumology, Chisinau, Republic of Moldova

Particularitățile pacienților cu COVID-19 spitalizați în spitalul municipal de ftiziopneumologie, Chișinau, Republica Moldova


Pag. 179-179

Ungurean Andrei, Lesnik Evelina, Malik Alina, El Abiat Gamil Ali, Osipov Tatiana, Kulcitkaia Stela
 
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2021


Rezumat

Background. The evolution of the COVID-19 patients is characterized by the poliorganic involvement in 5% of the patients and with mild evolution in more than 2/3 affected patients. Objective of the study. The evaluation of the clinical features and the treatment outcome of the COVID-19 patients hospitalised in the Municipal Hospital of Phthisiopneumology, Chisinau, Republic of Moldova during March-April 2021 Material and Methods. It was performed an analytical, prospective and longitudinal study, which included 145 patients with COVID-19 admitted at the Municipal Clinical Hospital of Phthisiopneumology (SCMF) from Chisinau, Republic of Moldova. Results. The distribution according to the sex identified the predominance of men 108(75%) vs 37(25%) women. The average age was 68±14 y.o. Returned from abroad in the last 2 weeks were 2(1%) cases, both from EU. The common symptoms such as fever was found in 127(87%) cases, productive cough in 113(78%), dyspnea in 86(59%). The average duration of the hospitalization was 8 days. Were discharged being assessed as cured 135 (93%) patients, 3 (2%) died and were continuing the treatment in the Intensive Care Unit 7 (5%) cases. Conclusion. The peculiarities of patients with COVID-19 hospitalized in the clinical subdivisions of SCMFP were male sex, average age over 68 years, contracting the infection in the country, fever and productive cough, dyspnea in every second, with the healing of most of patients.

Introducere. Evoluția pacienților cu COVID-19 se caracterizează prin implicarea poliorganică la 5% din cazuri și evoluție ușoară la mai mult de 2/3 pacienții afectați. Scopul lucrării. Evaluarea caracteristicilor clinice și rezultatului terapeutic a pacienților cu COVID-19 internați în Spitalul Municipal de Ftiziopneumologie, Chișinău, Republica Moldova în perioada martie-aprilie 2021. Material și Metode. S-a efectuat un studiu analitic, prospectiv și longitudinal care a inclus 145 pacienți cu COVID-19 internați în Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie (SCMF), Chișinău, Republica Moldova. Rezultate. Distribuția în funcție de sex a identificat predominanța bărbaților – 108 (75%) vs 37 (25%) de femei. Vârsta medie a fost de 68±14 ani. Au revenit din străinătate în ultimele 2 săptămâni – 2(1%) cazuri, ambele din UE. Simptomele ca: febra s-a identificat la 127(87%) de cazuri, tuse productivă la 113 (78%), dispnee la 86 (59%)de pacienți. Durata medie a spitalizării a fost de 8 zile. Au fost externați vindecați 135(93%) de pacienți, au continuat tratamentul în secțiile de terapie intensivă 7 (5%) cazuri, 3(2%) au decedat. Concluzii. Particularitățile pacienților cu COVID-19 spitalizați în subdiviziunile clinice ale SCMFP au fost: sexul masculin, vârsta medie peste 68 ani, contractarea infecției în țară, febra și tusea productivă, dispneea la fiecare al doilea și vindecarea majorității pacienț

Cuvinte-cheie
COVID-19, clinical signs, Outcome,

COVID-19, semne clinice, rezultat therapeutic