Drepturile şi libertățile fundamentale ale omului şi cetățeanului: abordări conceptuale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
103 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-05 19:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.231.14 (340)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (695)
SM ISO690:2012
SANDU, Victor. Drepturile şi libertățile fundamentale ale omului şi cetățeanului: abordări conceptuale. In: Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 8 decembrie 2020, Chişinău. Chişinău: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, 2020, pp. 144-149. ISBN 978-9975-3492-4-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 2020
Masa rotundă "Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului"
Chişinău, Moldova, 8 decembrie 2020

Drepturile şi libertățile fundamentale ale omului şi cetățeanului: abordări conceptuale

Fundamental Human And Citizen Rights And Freedoms: Conceptual Approaches

CZU: 341.231.14

Pag. 144-149

Sandu Victor
 
Școala doctorală de Științe juridice a Universității de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 noiembrie 2021


Rezumat

The study includes a summary analysis of the concepts of ,,rights’’ and ,,freedoms’’, ,,human rights’’ and ,,citizens’ rights’’ in order to elucidate the essence, content and particularities of each. The assessments and definitions, formulated in the local and Romanian doctrine, are discussed, in order to finally give the personal assessment of these concepts.

Cuvinte-cheie
rights, freedoms, human rights, citizens’ rights, public freedoms, fundamental rights and freedoms