Tratamentul fluorozei dentare cu tehnici miniinvazive
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
39 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-22 20:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-008.8-08 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (383)
SM ISO690:2012
BUIUC, Elena; UNCUŢA, Diana; IVASIUC, Irina. Tratamentul fluorozei dentare cu tehnici miniinvazive . In: Medicina stomatologică . 2021, nr. 3(59), pp. 91-95. ISSN 1857-1328.
10.53530/1857-1328.21.59.13
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 3(59) / 2021 / ISSN 1857-1328

Tratamentul fluorozei dentare cu tehnici miniinvazive

Treatment of dental fluorosis with mini–invasive techniques


DOI: 10.53530/1857-1328.21.59.13
CZU: 616.314-008.8-08
Pag. 91-95

Buiuc Elena, Uncuţa Diana, Ivasiuc Irina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 7 octombrie 2021


Rezumat

În Republica Moldova, fluoroza reprezintă o problemă medico-socială majoră. Avem mai multe zone endemice, unde populaţia suferă de fluoroza dentară. Populaţia nu este informată referitor la această maladie, nu cunoaşte care sunt metodele de prevenire şi de tratament, suferind de probleme disfuncţionale, estetice şi de adaptare socială. Au fost studiate metodele miniinvazive de tratament a fluorozei dentare şi s-au aplicat în practică la pacienţi. S-a constatat că metodele miniinvazive de tratament sunt o soluţie bună în combaterea acestei patologii şi oferă pacienţilor o adaptare mai bună în societate.

In the Republic of Moldova, fluorosis is a major medical and social problem. We have several endemic areas, where the population suffers from dental fluorosis. The population is not informed about this disease, does not know what are the methods of prevention and treatment, suffering from dysfunctional, aesthetic and social adaptation problems. Minimally invasive methods of treating dental fluorosis have been studied and applied in practice to patients. It has been found that minimally invasive treatment methods are a good solution in combating this pathology and offer patients a better adaptation in society.

Cuvinte-cheie
fluoroză dentară, adaptarea socială, microabraziune, albire,

dental fluorosis, social adjustment, microabrasion, whitening