Impactul statutului social asupra pacientului cu leziuni oro-maxilo-faciale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
47 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-18 21:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-036-053.2 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (383)
SM ISO690:2012
MOGÎLDEA, Maria; HÎŢU, Dumitru; VLAS, Vasile. Impactul statutului social asupra pacientului cu leziuni oro-maxilo-faciale. In: Medicina stomatologică . 2021, nr. 3(59), pp. 86-90. ISSN 1857-1328.
10.53530/1857-1328.21.59.12
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 3(59) / 2021 / ISSN 1857-1328

Impactul statutului social asupra pacientului cu leziuni oro-maxilo-faciale

The impact of socioeconomic statu on patients with oral and maxillofacial injuries


DOI: 10.53530/1857-1328.21.59.12
CZU: 616.314-036-053.2
Pag. 86-90

Mogîldea Maria, Hîţu Dumitru, Vlas Vasile
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 7 octombrie 2021


Rezumat

Patologiile orale sunt printre cele mai răspândite afecţiuni din lume. Cu toate acestea, nu afectează întreaga populaţie în aceiaşi măsură. Diferenţele fiind determinate fie de factori geografici, de locaţie, sau de factorii economico-sociali şi statutul social. Articolul are ca scop cercetarea mai îndeaproape a subiectului în cauză, analizând statutul social al 50 de pacienţi cu leziuni oro-maxilo-faciale, ce au fost trataţi în secţia de Chirurgie stomatologică din cadrul Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Municipal Chişinău, pe parcursul anului 2020.

Oral pathologies are among the most common diseases in the world. However, they do not affect all members of the population to the same extent, with differences based on various geographical, social, and economic factors. This article has the aim of investigating this matter by analyzing the social status of 50 patients with OMF injuries, who were treated in the Department of Dental Surgery at the Dental Municipal Center in Chișinău, throughout the year of 2020.

Cuvinte-cheie
statut social, patologii orale, nivel de studii, număr de copii,

socioeconomic status, oral pathologies, education, number of children