Portul popular din Șieuț – marcă a identității locale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
246 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-31 09:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
391(498) (14)
Îmbrăcăminte. Costume. Costume naționale. Modă. Podoabe (280)
SM ISO690:2012
MUREȘAN, Patricia-Smaranda. Portul popular din Șieuț – marcă a identității locale. In: Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare, 24 iunie 2021, Chişinău. Chişinău: CEP UPS „I.Creangă”, 2021, p. 27. ISBN 978-9975-3502-0-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare 2021
Conferința "Portul popular românesc: asumarea tradiţiei ca practică socială şi cercetare"
Chişinău, Moldova, 24 iunie 2021

Portul popular din Șieuț – marcă a identității locale

CZU: 391(498)

Pag. 27-27

Mureșan Patricia-Smaranda
 
Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud
 
 
Disponibil în IBN: 29 iunie 2021