Limfom primar osos (Caz clinic).
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
63 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.71-006.441 (2)
Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor (299)
SM ISO690:2012
BURUIANA, Sanda; ROBU, Maria; SUŞCHEVICI, Marina; SPORÎŞ, Natalia; PÎNZARI, Stela. Limfom primar osos (Caz clinic).. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 4(68), p. 297. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011

Limfom primar osos (Caz clinic).


CZU: 616.71-006.441
Pag. 297-297

Buruiana Sanda1, Robu Maria1, Suşchevici Marina1, Sporîş Natalia1, Pînzari Stela2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

Limfomul primar osos (LPO) constituie mai puțin de 1% din limfoamele Non-Hodgkin (LNH), 5% din LNH extranodale și 5% din toate tumorile maligne osoase. Oasele tubulare lungi la nivelul diafizei și metadiafizei, în special femurul, reprezintă localizarea clasică al LPO. În 90% cazuri se determină o zonă de afectare tumorală, din acest motiv majoritatea pacienților prezintă un stadiu local al bolii. Material și metode. În studiu a fost inclus un pacient de gen masculin, de 49 ani. La internare bolnavul prezenta mers dificil din cauza durerilor în membrul inferior drept. Rezultate. Examenul clinic a notat mers dificil, cu limitarea mișcărilor articulația coxofemorală de dreapta. Radiografia și RMN articulației coxofemorale de dreapta constată formațiune de volum neomogenă, cu contur neregulat, cu incluziuni chistice multiple, de 16,5×4,5×6,6 cm în regiunea capului femurului drept cu extindere în regiunea colului trohanterului mare și 1/3 proximală. Concluzia morfologică și imunohistochimică susține diagnosticul de Limfom non-Hodgkin difuz din celula mare B. Concluzii. Limfomul primar osos în 90% cazuri este LNH de tip difuz cu celula mare B, cu o supraviețuire de peste 5 ani a pacienților în stadiul IE de 90-95%.

Cuvinte-cheie
limfom non-Hodgkin, leziune osoasă