Fenomenul Ion Drăgoi – exponențial pentru folclorul românesc din zona Bacăului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
29 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-08 13:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
784.4:785:787.3.071.1(498) (1)
Muzică vocală (121)
Muzică instrumentală. Muzică simfonică. Gruparea instrumentelor. Muzică pentru ansamblu (102)
SM ISO690:2012
GRIB, Vitalie. Fenomenul Ion Drăgoi – exponențial pentru folclorul românesc din zona Bacăului. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 130-133. ISSN 1857-0461.
10.52673/18570461.21.1-60.17
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461

Fenomenul Ion Drăgoi – exponențial pentru folclorul românesc din zona Bacăului

Phenomenon of Ion Dragoi – exponential for the Romanian folklore from the Bacau area


DOI: 10.52673/18570461.21.1-60.17
CZU: 784.4:785:787.3.071.1(498)
Pag. 130-133

Grib Vitalie
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

Instrumental musical folklore, especially playing and listening songs, was and remains in the repertoire of professional musicians, fiddlers. Among them, the fiddlers-violinists have a special role in the preservation, promotion and development of popular instrumental music. We refer to those who are faithful to local traditions both in terms of interpretive style and repertoire. A virtuoso of the bow is the great Moldavian fiddler from the Bacau area Ion Dragoi. He left us a rich legacy of songs, which became models of inspiration, but also samples for the training of young violinists. The analysis of Ion Dragoi’s interpretive manner will allow us to achieve a further systematization of the particularities of violin performance specific to the folk space of historical Moldova.

Folclorul muzical instrumental, în special melodiile de joc și cele de ascultare, a fost și rămâne în repertoriul muzicanților profesioniști, al lăutarilor. Dintre aceștia un rol aparte în păstrarea, promovarea și dezvoltarea muzicii instrumentale populare le revine lăutarilor-violoniști. Ne referim la cei care sunt fideli tradițiilor locale atât din punct de vedere al stilului interpretativ, cât și al repertoriului. Un virtuoz al arcușului este marele lăutar din zona Bacăului Ion Drăgoi. El ne-a lăsat o moștenire bogată de melodii, care au devenit modele de inspirație, precum și mostre pentru instruirea tinerilor violoniști. Analiza manierei interpretative a lui Ion Drăgoi ne va permite realizarea unei sistematizări ulterioare a particularităților de execuție violonistică specifice spațiului folcloric al Moldovei istorice.

Cuvinte-cheie
popular instrumental music, fiddler-violinist, Ion Dragoi, ornaments, interpretation,

muzică instrumentală populară, lăutar-violonist, Ion Drăgoi, ornamente, interpretare