Factorii de impact la cultivarea soiurilor de struguri pentru vin în condiţiile Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
347 6
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-19 23:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.8:631.5:632 (4)
Viticultură. Viță de vie. Vii (641)
Lucrări agricole (1252)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (998)
SM ISO690:2012
CEBANU, Vitalie, CUHARSCHI, Mihail, OLARI, Tudor, DEGTEARI, Vladimir, MÎDARI, Adrian, TERTEAC, Dumitru, CHIABURU, Elena, ARMAŞU, Svetlana. Factorii de impact la cultivarea soiurilor de struguri pentru vin în condiţiile Republicii Moldova. In: Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia, 2019, nr. 5-6(83-84), pp. 47-55. ISSN 1857-3142.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Numărul 5-6(83-84) / 2019 / ISSN 1857-3142

Factorii de impact la cultivarea soiurilor de struguri pentru vin în condiţiile Republicii Moldova

Impact factors within cultivation of vine grape cultivars in the conditions of the Republic of Moldova

CZU: 634.8:631.5:632

Pag. 47-55

Cebanu Vitalie, Cuharschi Mihail, Olari Tudor, Degteari Vladimir, Mîdari Adrian, Terteac Dumitru, Chiaburu Elena, Armaşu Svetlana
 
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
 
 
Disponibil în IBN: 28 mai 2021