IBN
Închide
Olari Tudor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 2.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 1
 • 2.3.Contribuții în monografii indexate in Scopus - 0
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2023 - 1

Evidențirea clonelor la soiurile de viță de vie în Republica Moldova
Cazac Fiodor , Olari Tudor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Soiul de struguri pentru masă MOLDOVA – perla patrimoniului viticulturii naţionale (istoria, agrobiologia, agrotehnica şi protecţia contra bolilor şi dăunătorilor)
Cuharschi Mihail , Condur Maria , Cebanu Vitalie , Cazac Tamara , Olari Tudor , Degteari Vladimir
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Realizări stiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare
2020.
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новые перспективные сорта винограда молдавской селекции с комплексной устойчивостью для производства высококачественных вин
Кухарский Михаил , Чебану В. , Таран Николай , Кравец Наталья , Оларь Ф. , Дегтярь Владимир
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Виноградарство и виноделие «Магарач»
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2312-3680
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Factorii de impact la cultivarea soiurilor de struguri pentru vin în condiţiile Republicii Moldova
Cebanu Vitalie , Cuharschi Mihail , Olari Tudor , Degteari Vladimir , Mîdari Adrian , Terteac Dumitru , Chiaburu Elena , Armaşu Svetlana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(83-84) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soiul de struguri de masă Moldova - perla patrimoniului viticulturii naţionale (istoria, agrobiologia, agrotehnica şi protecţia contra bolilor şi dăunătorilor)
Cuharschi Mihail , Condur Maria , Cebanu Vitalie , Cazac Fiodor , Olari Tudor , Degteari Vladimir
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(83-84) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Молдавские сорта новой селекции: Легенда и Флоричика. Особенности возделывания и технологии переработки винограда
Кухарский Михаил , Чебану В. , Таран Николай , Оларь Ф. , Пономарева И. , Кравец Наталья , Анточ А. , Дегтярь Владимир
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Виноградарство и виноделие
Nr. 56 / 2019 / ISSN 0372-5847
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Некоторые аспекты развития современного виноградарства на основе внедрения новых винных сортов с групповой устойчивостью
Кухарский Михаил , Чебану В. , Оларь Ф. , Анточ А.
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(70) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 14 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Particularităţile de dezvoltare a unor soiuri de struguri de masă
Cuharschi Mihail , Condur Maria , Cucu Valentina , Olari Tudor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(59-60) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul productiv şi calitativ al unor soiuri pentru masă
Cuharschi Mihail , Condur Maria , Cucu Valentina , Olari Tudor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Descrierea ampelografică a soiului de struguri de masă TUDOR
Olari Tudor , Cogîlniceanu Ion , Lazariuc Andrei
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 6(54) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa elementelor agrotehnice asupra potenţialului oenologic al unor soiuri noi autohtone de struguri pentru vin
Cuharschi Mihail , Cebanu Vitalie , Obadă Leonora , Olari Tudor , Botnarenco Andrei , Antoci Alexandru , Craveţ Natalia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 6(54) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Rezultatul cercetării unor clone de viţă de vie pentru vin de origine franco-italiană în condiţiile zonei centrale ale Republicii Moldova
Cazac Fiodor , Mîţu Alexei , Olari Tudor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Studiul potenţialului productiv şi calitativ al unor clone de viţă de vie întroduse în Republica Moldova
Cazac Fiodor , Mîţu Alexei , Olari Tudor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Floricica - soi nou de viţă-de-vie de struguri pentru vin alb
Olari Tudor , Savca Dinu
Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (2). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7.
Disponibil online 6 October, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14