Fumatul – unul dintre factorii determinanți în apariția obezități
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
26 0
SM ISO690:2012
TOMACINSCHII, Angela. Fumatul – unul dintre factorii determinanți în apariția obezități. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 108.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

Fumatul – unul dintre factorii determinanți în apariția obezități

Smoking - one of the determining factors in the obesity development


Pag. 108-108

Tomacinschii Angela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2021


Rezumat

Background. The literature review delimits the determinants that are considered to influence body weight gain in several categories, such as: developmental determinants, genetics, age, ethnicity, lifestyle (physical activity, diet, unhealthy habits), environmental and social. Objective of the study is to study the relationship between respondents’ smoking behaviour and the body mass index (BMI) values. Material and Methods. Research methods used in epidemiology and biostatistics was applied for the study. The sample of the study included 1200 adults over the age of 18 from urban and rural areas in the Republic of Moldova. Results. BMI index within the obese range, analysed depending on the residence environment, was registered in 24,1% of cases among smoking respondents who smoke living in urban areas compared to 39,3% of cases among those living in rural areas (p <0,01). According to sex-disaggregated data, BMI index within the obese range was observed in 36,6% among smoking men compared to 16,4% among smoking women(p<0.001) .The highest share of BMI index within the obese range was observed among smokers in the age group over 60 years with 62,3%, followed by those aged between 50 and 59 years with 44,4% (p<0.001). Conclusion. The highest share of BMI index within the obese range was observed among smoking men in the age group over 60 years (62.3 ± 9.50%) living in rural arears.

Introducere. Revista literaturii delimitează determinanții care se consideră că ar putea influența creșterea masei corpului în câteva categorii, precum: de dezvoltare, genetici, de vârstă, de etnie, stil de viață (activitate fizică, alimentația, deprinderi nocive), de mediu și sociali. Scopul lucrării. Studierea istoricului comportamental al respondenților față de fumat în raport cu valorile indicelui masei corporale (IMC). Material și Metode. Pentru realizarea studiului au fost folosite metode de cercetare utilizate în epidemiologie și biostatistică. Eșantionul studiului a cuprins 1200 persoane adulte cu vârsta mai mare de 18 ani din mediul urban și rural din Republica Moldova. Rezultate. IMC caracteristic obezității, analizat în dependență de mediu de reședință, s-a întâlnit în 24,1% cazuri printre respondenții fumători, locuitori ai mediului urban față de 39,3% cazuri printre cei locuitori ai mediului rural (p<0,01). În dezagregare după sex, s-au observat valori ale IMC-ului caracteristice obezității în 36,6% printre bărbații fumători față de 16,4% printre femeile fumătoare (p<0.001). Cea mai înaltă pondere a IMC caracteristic obezității a fost observat printre fumătorii din grupul de vârstă de peste 60 de ani cu 62,3%, urmat în succesiune de cei cu vârstă cuprinsă între 50 și 59 ani cu 44,4% (p<0.001). Concluzii. Cea mai înaltă pondere a IMC caracteristic obezității a fost observat printre fumătorii din grupul de vârstă de peste 60 de ani (62,3±9,50%), la bărbați din mediul rural.

Cuvinte-cheie
obesity, smoking, BMI (body mass index),

obezitate, fumat, IMC (indicele masei corporale)