Importanța proteinei C reactivă (CRP) în infecții ale sistemului respirator
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
20 0
SM ISO690:2012
DAVID, Adrian-Bogdan. Importanța proteinei C reactivă (CRP) în infecții ale sistemului respirator. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 36.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

Importanța proteinei C reactivă (CRP) în infecții ale sistemului respirator

The importance oF C-reactive protein (CRP) in respiratory infections


Pag. 36-36

David Adrian-Bogdan
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2021


Rezumat

Background. CRP is a homopentamer protein, an acute phase reactant, present in tissue damage and inflammation. The mechanisms by which it activates the complement, induces apoptosis, phagocytosis, the production of NO and cytokines as well as the role of the isoforms mCRP and nCRP are not yet fully understood. Objective of the study. Analysis of laboratory results of CRP in patients with respiratory diseases to identify correlations between types of infections and also to appreciate the usefulness of isoform dosing. Material and Methods. Study of recent data on the dosing reasonableness of CRP isoforms. CRP dosing by agglutination method in four groups of patients (50 each): with pneumonia, tuberculosis, acute respiratory viral infection and a reference group, within the IMSP Republican Center for Medical Diagnosis. The study is descriptive, retrospective. Results. The most insignificant plasma concentrations of CRP were recorded in patients with tuberculosis (6-20 mg / L), median 10 mg / L, followed by the group with acute respiratory viral infection CPR (6-38 mg / L) median 18 mg / L. In patients with pneumonia the indicator is significant (6-96mg / L), the median 58mg / L.The nCRP isoform activates the classical complement pathway, induces phagocytosis and apoptosis has antiinflammatory and regenerative functions. The mCRP isoform promotes the chemotaxis of circulating leukocytes in areas of inflammation with antiapoptotic and proinflammatory effects. Conclusion. With varying intensity the amount of CRP increases in all respiratory infections. Biochemical analysis of CRP is effective for the diagnosis and monitoring of the infection. The dosage of the n and m isoforms of CRP would be reasonable and could serve as an indicator of effective treatment.

Introducere. CRP este o proteină homopentamerică, reactant de fază acută, prezentă în leziuni tisulare şi inflamaţii. Mecanismele prin care activează complementul induc apoptoza, fagocitoza, producerea de NO și de cytokine, precum și rolul izoformelor mCRP și nCRP încă nu sunt complet elucidate. Scopul lucrării. Analiza rezultatelor de laborator a CRP la pacienții cu boli respiratorii pentru identificarea corelațiilor dintre tipurile de infecții, precum si argumentarea utilității de dozare a izoformelor. Material și Metode. Studierea datelor recente referitoare la rezonabilitatea de dozare a izoformelor de CRP. Dozarea CRP prin metoda aglutinării la patru loturi de pacienți (câte 50) cu: pneumonie, tuberculoză, infecție virală respiratorie acută și un lot de referință, din cadrul IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală. Studiul este de tip descriptiv, retrospectiv. Rezultate. Cele mai mici concentrații plasmatice de CRP s-au înregistrat la pacienții cu tuberculoză (6-20 mg/L), mediana 10 mg/L, în creștere la cei cu infecție virală respiratorie acută CPR ( 6-38 mg/L) Me=18 mg/L.În pneumonie indicatorul este semnificativ (6-96 mg/L), Me=58 mg/L. Isoforma nCRP activează calea complementului clasic, induce fagocitoza și apoptoza, prezintă funcții antiinflamatorii și regeneratoare. Isoforma mCRP promovează chimiotaxia leucocitelor în zonele inflamației, cu efecte antiapoptotice și proinflamatoare. Concluzii. Cu diferită intensitate, cantitatea CRP crește în toate infecțiile respiratorii. Analiza biochimică a CRP este eficientă pentru diagnosticul și monitorizarea infecției. Dozarea izoformelor n și m ale CRP ar fi rezonabilă pentru aprecierea eficienței tratamentului.

Cuvinte-cheie
infection, CRP, respiratory system, isoforms,

infecţie, CRP, sistemul respirator, izoforme