Rezultatele tratamentului limfoamelor Non-Hodgkin agresive cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
84 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-10 16:06
SM ISO690:2012
FEGHIU, Veronica; ROBU, Maria; TOMACINSCHII, Victor; BURUIANA, Sanda; POPESCU, Maria; DUDNIC, Cristina. Rezultatele tratamentului limfoamelor Non-Hodgkin agresive cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 217.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

Rezultatele tratamentului limfoamelor Non-Hodgkin agresive cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali

Treatment outcomes in aggressive Non-Hodgkin lymphoma with primary abdominal lymph nodes involvement


Pag. 217-217

Feghiu Veronica, Robu Maria, Tomacinschii Victor, Buruiana Sanda, Popescu Maria, Dudnic Cristina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 25 martie 2021


Rezumat

Background. Non-Hodgkin's lymphomas (NHL) are malignant tumors of lymphatic tissue. One of the primary involvements of NHL is abdominal lymph nodes. Their frequency constitutes 7.6 8.2%. Objective of the study. To evaluate aggressive NHL with primary abdominal lymph nodes involvement treatment results. Material and Methods. Treatment outcomes were studied in 37 patients with aggressive NHL with primary abdominal lymph nodes involvement, aged between 25 and 73 years. Polychemotherapy (PChT) cycles were used for treatment: CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisolone) - in 24 patients and rituximab + CHOP (R-CHOP) - in 13 patients. Results. Complete remissions were obtained in 48.7% of cases. Complete remissions rate (CRR) was higher (69.2%) when PChT R-CHOP was administered, comparing to patients in whom PChT CHOP (37.5%) was used. Progression-free survival (PFS) over 5 years was higher in patients who recieved PChT R-CHOP (74.2%). PFS in the same terms in cases when PChT CHOP was given was equal to 59.0%. Conclusion. Adding anti-CD20 monoclonal antibodies (rituximab) to the standard PChT CHOP regimen contributed significantly to the increase of CRR and PFS.

Introducere. Limfoamele non-Hodgkin (LNH) sunt tumori maligne ale țesutul limfatic. Una din localizările primare ale LNH sunt ganglionii limfatici abdominali. Frecvența lor constituie 7,6 – 8,2 %. Scopul lucrării. Studierea rezultatelor tratamentului LNH agresive cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali. Material și Metode. Au fost studiate rezultatele tratamentului la 37 de pacienți cu LNH agresive cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali, cu vârsta între 25-73 ani. Pentru tratament au fost utilizate cicluri de polichimioterapie (PChT): CHOP (ciclofosfamidă, doxorubicină, vincristină, prednisolon) -la 24 de pacienți și rituximab + CHOP (R-CHOP) -la 13 bolnavi. Rezultate. Remisiuni complete au fost obținute în 48,7 % cazuri. Rata remisiunilor complete (RRC) a fost mai înaltă (69,2%) în cazurile când s-a administrat PChT R-CHOP comparativ cu pacienții la care s-a efectuat PChT CHOP (37,5%). Supraviețuirea fără progresie (SFP) peste 5 ani a fost mai înaltă la bolnavii la care s-a aplicat PChT R-CHOP (74,2%). SFP în aceiași termeni după administrarea PChT CHOP a constituit 59,0%. Concluzii. Asocierea anticorpilor monoclonali anti-CD20 (rituximab) la schema standard de PChT CHOP, a contribuit esențial la majorarea RRC și a SFP.

Cuvinte-cheie
Non-Hodgkin lymphoma, treatment,

limfoame non-Hodgkin, Tratament